Jdi na obsah Jdi na menu
 


Aurické vrstvy

18. 4. 2014

Aurické vrstvy

MVDr. Simona Müllerová

Korekce, Ina Pokorná, březen 2014

 

Procesy, bloky v aurických vrstvách.

Éterické tělo a genetická paměť je v restrukturalizaci, zbytečné modely chování a paměti se předělávají. Info do kostní dřeně, aby se rodily nové chytré buňky. Vzteky na sebe a události, zbytečné vzteky vzniklé neporozuměním smyslu situace. Dovolte si vztek, emoci, nepotlačovat, pustit.

Emoční tělo - strachy, co bude, vědomí vinění se strach z následků. Stačí si odpustit aspoň se rozhodnout. Odpouštím si, v dané chvíli jsem neuměl jednat jinak. Není důvod k vinám. Ani strachům. Dále strach z uvolnění, pravidel, ztráty životní jistoty. Rád mít vše pod kontrolou. je dispozice k rakovině. Jak začít žít jinak, když zaběhlé vzorce budou odloženy. Nejistota, strach z nového.

Mentální tělo - rozum je totálně zmatený, zaběhlé věci se mění, struktura zvykové jednání narušeno. Tady je potřeba aktivovat rozum, moudrost, znalosti o karmě. Nést zodpovědnost za své jednání, ale současně vědět, že se dnes vše mění. Zbavte se vzdoru k novému životu, moudrosti. Dovolte nové a jiné přijmout. V hlavě máte tlak.

Intuitivní tělo znečištěno našeptavači. Podsouvá myšlenky vedoucí k novému a snaží se zpochybnit naše poselství.. Našeptavači odvádím, pochyby, vkládám důvěru. dovolte si nové, dovolte si mít intuici, ne zvyk, ne obranu, jak bylo do teď. Nechat se vést. Vcítěním, srdcem, ne logikou v prostředí, které vás ohrožuje.

Hodně lidí má izolaci intuitivního těla. Propojení s dalšími těly. Víra v intuici, dovolit jí mít místo v životě. Dolaďuji emoční tělo, umístit centrum do srdce. Strach z hlasu srdce. Srdce je pravdivé, co mi řekne srdce , co když půjde hlas srdce proti všemu dosud vybudovanému. Pod vedením rozumu strach, že se zboří pozice dlouho udržovaná. Hlasem srdce je láska, důvěra, odevzdání se. Lidi na to nejsou zvyklí, neuměj se odevzdat srdci a lásce. Strach ze ztráty kontroly. Pocit, že budou zraněni, podvedeni. Lidi mají naučený postup rozumový, být stabilní ve svých pravidlech, ale v citové prázdnotě. Proto vyhrává tak často rozum nad intuicí a láskou.

Napravuji izolaci intuitivního těla a dělám iontové propojení s dalšími těly. Věřte intuici.

Dovolit intuici mít místo v životě. Dolaďuji emoční tělo, umístit centrum do srdce, strach z hlasu srdce, srdce je pravdivé, co mi řekne, co když půjde proti všemu. vše dosud vybudované má pozici a ta se zboří. Pod hlasem srdce láska, důvěra, odezvdání se.

Lidi na to nejsou zvyklí, neumějí se odevzdat srdci a lásce, strach ze ztráty kontroly, pocit,že budou zranění, podvedeni. Naučený postup. jak být stabilní, ale v citové prázdnotě. Postavit rovnováhu srdce a rozumu. Srdce si odpustí, strach ze ztráty své kontroly, když srdce vše odpustí, když nebude hrozba, strach z trestu. Hlídač rozum. Srdce vede spontánně k pravdě. přítomnosti. k důvěře v sebe a člověk jde do všeho rovnou a čistě. Lidi ještě neumějí jít srdcem vpřed. Dlouho je vedl rozum, ale jsme v jiné době, nové požadavky na vztahy, lidi mezi sebou. ne boj, ne maska, ale upřímnost a čelit emocím druhého. Samozřejmě se druhému nebude vždy líbit pravda, ale okamžitá pravda přinese více užitku než manévry, mlžení.

Afirmace - odpouštím tobě, odpouštím sobě, dík, že mi odpouštíš. miluji se a rozumím si.

Božské tělo, klid a jednota - porozumění sobě sama, spojit se s božským tělem znamená ještě hlubší sebepřijetí, pochopení se, odpuštění si, pochopení souvislostí a následně pak porozumění druhým lidem a odpuštění jim. Znamená konec boje, konec ega, klid a harmonii. současně se ztrátou ega a vlastností a postojů s ním spojených přichází pocit ztráty, kusu sebe, proto lidi s egem odmítají svou část božkého já, přičemž jde jen o vysokofrekvenční fotonovou úroveň bytí, kmitající kolem nižších těl. Božské tělo umožnuje pročištění těl nižších, zvýšení pozitivních vibrací, změnu smyslu života k plnějšímu prožívání zemského a sebe sama.

Afirmace - přijímám své božské tělo a jsem s ním v rezonanci.