Jdi na obsah Jdi na menu
 


Cvičení na projevení soucitu

11. 9. 2018

Cvičení na projevení soucitu.

Pocity a emoce z minulosti se prolínají ve fyzických tělech v přítomnosti v podobě myšlenek, vzpomínek, nebo bolesti fyzické, emoční.

Soucit je  někdy zaměňovám s pocitem lítosti. Lítost je vibrace přináležijící k části nesoucí pocity oběti. Soucit je frekvence porozumění bolesti, jak emoční, tak fyzické. Soucit je spojen s přáním zmírnit bolest. Zmírnění je odlišné od napravování, nebo zakrývání. Vysláním si myšlenky nápravy do sebe si současně vysílám – že se mnou  není něco v pořádku, když chci v sobě něco napravovat.  Když cítíme negativní emoci, bolest, místo odvedení pozornosti od ní si můžete vyslat frekvenci soucitu. Tím nedojde k prohloubení odpojení sebe od podvědomých částí, stínů a dojde k jejich zviditelnění, uznání, scelení, tranformaci. Inspirací na cvičení soucitu mi byla Teal Swan.

Dýchejte si, 5x nádech hluboký, na pár vteřin podržte dech, pak pomalý výdech. Nechte vaši bytost, aby vám ukázala, na co je připravena zviditelnit. Jsem připravena vnímat sebe ve všech svých prožitcích a pocitech. Bez výhrad příjmám všechny svoje pocity a myšlenky. Přestává přemílat co jak proč se mi přihodilo, přestávám věnovat pozornost myšlence aby se raději ta siutace nestala, abych tu emoci necitila. Přijímám plně skutenčnost, že jsem tam, kde jsem.  Pojmenovávám svoje pocity, křivda, smutek, nenávist, odpor,  myšlenky, hlasy, slova, co mi chodí.  Uznávám a dávám právo všem těmto pocitům na existenci. (k tomu, aby se dalo dál pracovat v tématu musí být prvotně uznány stavy myšlnekové, pocitové emoční, které se již staly, a bytost na ně již dřívě měla emoční vnitřní reakci.).

Ptám se svých pocitů, co mi chcete říct? Co mi chcete ukázat? co mi chcete sdělit? Mohu slyšet hlas- nechci už do té práce, a ty mě do ní pořád nutíš a přesvědčuješ mě, že musím. Nebo – přehlížíš mě pořád, když tě píchnu v játrech, nebo když ti rozbolím hlavu, vůbec mě nevnímáš.

Projevuji zprávě, co mi vyslala bolest, nebo negativní emoce uznání a vděk za to, že se vyjádřila.

Prosím svoji duši, aby mi pomohla zhustit všechny tyto pocity co jsou uznané do obrazu, (lidský mozek je překladač nehmotného světa, a přeloží vibraci stupnice od -10 do +10 jako obraz, jedinečně každému člověku přes jeho jedinečné kody data narození a genů) Mohu vidět před sebou plačící dítě (vizualizace smutku,opouštění), nebo vystrašené zvíře (strach, zoufalství), nebo ohnivou běsnící kouly (hněv, vztek). Přistupuji k plačícímu dítěti a láskyplně k němu promlouvám, jak ho mám ráda, i když pláče, že jsem tady s ním, přistupuji ke zvířeti a sedám si k němu a vysílám na něj myšlenku, že u mě bude v bezpečí, pozoruji ohnivou kouli, s otevřenou náručí vysílám myšlenku  porozumění, že i když je tak rozohněná, že vím, že mě nespálí.

Obrazy a souběžně pocity v těle se budou měnit. Jak nastane uleva otevřete oči a dovolte vaší bytosti, aby vám pospojovala pocity , situace, časovou osu vašich prožitků, abyste jim – čili sobě – porozuměli.

Citace Teal – Stav soucitu se sebou samým  je jedním z nejmocnějších projevů sebelásky. Projevujte si soucit, kdykoli ucitite negativní emoci, ať je jakákoliv, ať je to cokoliv. To vám umožní zůstat přítomný sám se sebou a se svojí pravdou. Umožní vám dosahnout  uzdravení nikoliv prostřednictvím odporu k bolesti a negativní emoci, ale jejím příjetím, a její proměnou.