Jdi na obsah Jdi na menu
 


Více o mně

Všechno, co vám řeknu, je tak, jak to vidím já. Vy to můžete vidět a cítit jinak a je to vaše svoboda.

Za posledních 19 let hledání sebe, pravdy, lásky, štěstí a zdraví jsem navštívila mnoho seminářů, kurzů a přečetla jsem tolik knih, že jich mám několik plných knihoven. Co jsem četla a slyšela, jsem si analyzovala a použila z toho to, co mi vyhovovalo, co se se mnou ztotožňovalo. Každý den jsem meditovala, na záchodě, na procházce, v posteli, v autobuse, všude. Byla jsem hodně nešťastná, hodně chudá, opuštěná a bezradná, ale měla jsem velkou víru v lásku a nezlomné rozhodnutí, že se jí dočkám. Informace ke mně proudily a já jsem zásadně měnila své názory a postoje k životu, k lidem a k sobě (což bylo nejtěžší). Dostala jsem se z fáze sebelítosti, nespravedlnosti a ukřivdění k poznání, že chybu musím vždy hledat nejprve u sebe, že to musím být já, kdo se bude první měnit. A že pokud já udělám malou chybičku, vyřknu malou lež, udělám i sebemenší podvod, nemám právo soudit druhého a povyšovat se nad něj. Jestliže to udělám já v malém, nemohu nikoho kritizovat.

Mým mottem se stala věta: Žij tak, abys byla pyšná, když o tobě lidé říkají pravdu. Sama jsem tu větu vytvořila a žiji podle ní stále. Jsem chybující, mám své vzteky a trápení, ale i tak jsem mnohem šťastnější než dřív a hlavně zdravá. Konečně jsem úplně zdravá. (I když jsem si jistá, že kdybych navštívila specializované lékařské pracoviště, najdou na mně mnoho odchylek od tabulkových hodnot, do kterých dnešní medicína zaškatulkuje člověka. Pak by mě rozpíchali, vzali by mi kusy mého těla, nacpali do mě chemii a úplně by mě zničili. Podstatné pro mě je, že se cítím lehká, zdravá a mé malé bolístky jsou znamením, že jsem vymyslela nějakou hloupost a že jsem se odchýlila z Cesty.)

Neuznávám žádná dogmata, žádné předpisy a přesné postupy, přestože když se něco učíme, s něčím začínáme, je třeba ty přesné postupy mít. Až něco skutečně umíte, můžete si to zjednodušit nebo něco z toho obejít. To se týká celé mé pracovní praxe, kterou je ambulantní veterina, homeopatie humánní a veterinární a spousta alternativních technik, které ani nestíhám používat.

Většinu dosavadního života jsem milovala zvířata více než lidi, oni mi pomohli stát se člověkem a pochopit říši lidí. Velmi chytří psi jsou schopni lumpáren jako lidé. A vždycky nás to vede k zamyšlení: proč??? Díky psům jsem našla sebe, svou hodnotu. A pak jsem pochopila, že patřím do říše lidí a své naplnění, svou lásku a zázemí musím hledat a najít v říši lidí. Je to zcela přirozený vývoj a nemám nikomu za zlé, že ještě setrvává srdcem v říši zvířat.

 

Všichni jsme zranění, všichni jsme uvnitř nešťastní, ať se podívám na kohokoliv, má tolik bolestí. Většinou si hrajeme na šťastné, spokojené, nezranitelné. V mých etapách života jsem procházela chvílemi velkého štěstí a dlouhými chvílemi trápení. Čím více rozumím zákonům karmy, čím více se jimi řídím, je moje zdraví pevnější, moje mysl jasnější. Dovedu se radovat z nebe, i když je nádherně šedé! Miluji déšť, i když je celý týden. Kam se podívám, najdu něco, z čeho se můžu radovat, s čím se můžu spojit. A díky tomu překonávám ztráty a zranění, které ke mně přicházejí. A vždy se obracím k sobě, dovnitř: proč? Kde je chyba? Moji studenti alternativ mi pomáhají najít karmické uzly, mám také své vlastní terapeuty, neboť na sebe člověk nikdy zcela nestačí.

Všichni jsme pod vlivem kolektivních myšlenek, většina z nás vytváří negativní myšlenky, strach z chudoby, z nemoci, vzteky, odsuzování, sebelítost, a ty myšlenky sílí, slučují se v energetický mrak, pod kterým jsme. Proto tak snadno podlehneme negativním emocím. Musíme se tomu všichni vzepřít. Najít radost v trávě, v květině, v dešti i v mraku, rozhodnout se změnit se, nelitovat se, nesoudit a říct si: jsem já bez chyby? Jsem já bez viny? Ukažme sami na sobě ochotu měnit se a být hodní dřív, než se budeme vztekat a litovat se, že se nemění ten druhý; proč já, když on ne?? Tuhle fázi mám dávno za sebou a je velmi osvobozující se jí zbavit.

Pokud posuzujeme události z pohledu karmy, najdeme vždy klíč k problému. Pokud se izolujete do tohoto těla, do tohoto života, pak se vám události jeví jako nespravedlivé a vy se zbytečně trápíte a chybně situaci řešíte.

Já vám nabízím hluboké pochopení a porozumění životu, zpracování problémů jiným způsobem, než jste zvyklí. Moje slova a moje práce jsou nabídka, jsou cesta, jsou světlo, jsou možnost. Je jen na vás, kolik mé pravdy se stane i vaší pravdou. Nikdo vás nemůže nikdy k ničemu nutit, všichni jsme svobodní, když si to dovolíme. Pokud jednáme podle hlasu srdce, pak neublížíme. Ale musíme to srdce mít a mnoho nás ho nemá, nebo ho má ztvrdlé, zraněné. Ale my se můžeme k srdci vrátit. A svět pak má znova barvy, život má smysl. Chcete-li to zkusit jinak, můžete číst dál, můžete za mnou přijet, můžete chodit do naší školy alternativních technik.

Nikdy nic nevzdám. Mým cílem je láska a já se vší silou držím cesty, kterou jsem našla před 19ti lety, ze které jsem několikrát sešla a skoro mě to zabilo. Mám spoustu znalostí a zkušeností a bude mým štěstím, když vám pomůžu pochopit SMYSL a zbavit vás trápení a nemocí. Na začátku potřebuje každý vedení, pomocnou ruku, než se naučí sám s energiemi a karmou pracovat. Každý má mnoho šancí, ale pokud nebudete na sobě pracovat, pomoc zvenku vás nezachrání. Já a moji přátelé jsme tu proto, abychom pomáhali lidem a zvířatům, abychom vás učili a provázeli. Přesto jsme stále jen lidmi a řešíme své každodenní starosti a svou karmu. Jsme tu pro vás jako světlo na vaší cestě na určitou dobu.

 

MOJE FILOZOFIE

Filosofií se příliš nezabývám, používám ji jen tehdy, když potřebuji vylepšit své praktické techniky, kterými se snažím přivést mé klienty ke zdraví a štěstí.. V literatuře nacházím pojmy, kterým nerozumím, ale neřeším to. V meditaci mi přicházejí pojmy, návody, kterým také nerozumím, ale udělám je. Později se někdy dočtu souvislosti týkající se poselství, které mi přišlo, nebo se mi v jiných meditacích poskládá můj vlastní názor.

Jediné, co je pro mě důležité, je zdraví a štěstí a všechno je to kolem lásky.

Láska je hlavní síla, které vede ke zdraví a štěstí. Láska je  božská i lidská. Ohledně lásky směřuji k tomu, aby bytosti sdílely lásku na úrovni těla, duše a ducha, čili 3 + 3. Jakmile jedna ze složek chybí, není to ono. Souznění na všech úrovních dvou jedinců vede k poznání boha, v lásce jste pak vším a všude, nekonečnem. Zažila jsem to na jednu noc, spala jsem vedle milované bytosti, která mě zřejmě tu noc také milovala na všech úrovních. Spala jsem a nespala. Přecházela jsem z bdění do polospánku, spánku.. stále dokola a celou noc jsem byla neskonale šťastná, to štěstí se nedá popsat, musí se zažít, ale já jsem věděla, že jsme rozložení na atomy, že moje i jeho částice všech našich systémů, tělo, duše, duch, kmitají proti sobě v celém vesmíru. Dokonalá polarita. Muž a žena. Jin a jang, vše tam, kde má být.

Poznala jsem lásku jednotlivých říší. Znám a komunikuji s říší virů, je to velmi vyspělá "civilizace", jak je označuji a funguje úplně jinak, než jiné říše. Říše minerálů, rostlin a zvířat. Můžu oslovit jednotlivce, můžu oslovit jejich kolektivní duši, mohu se napojit na celou říši. V té chvíli pociťuji obrovskou lásku a souznění, jsou se mnou, jsou ve mně, já v nich. Nejlépe komunikuji s příslušníky rostlinné říše. Rostliny se mnou mluví a přítel vítr zařídí, že mě umí obejmout svými větvičkami. Už dávno vím, že to není "náhoda", když se pohne jen část rostliny. Jsou to chvíle lásky, kdy pláču dojetím, hlavně nad tím, jak ony milují mě a jak mě chápou. Zatímco já jsem jen člověk, v zajetí svého těla a svých myšlenek, trápící se pozemskými věcmi.

Pro mě je tělo stejně důležité jako duše a duch. Pečuji o vše. Denně. Proto chci zažívat lásku na všech úrovních. Mým zásadním životním názorem je, že vždy musím začít u sebe a že nemohu od nikoho chtít to, co sama nedokážu, nedělám. Takže pokud si přeji něco od druhých, z venku, začnu to sama dávat, sobě a druhým. Zákony energie zařídí návratnost v závislosti na karmě minulosti a karmě přítomnosti. A také na mé upřímnosti, s jakou dávám to, co sama chci dostat.

Největší problém je mít se rád. Čím více vnímám svou duši a ducha, tím raději mám tělo. Už ho chápu, proč jí, proč má tukové polštáře, proč zuří a pláče. Chápu, že některé věci, situace nemůže zvládnout. Jsou chvíle, kdy miluji svoje tělo láskou, jako rostliny, jako mé klienty, láskou, která vše chápe, vše odpouští, nemá žádné podmínky, jen je a ten druhý je v ní v bezpečí.

Tělo je vykonavatelem karmy, karmy těl předků a duší a inkarnací.., je to ten poslední chudák, co to všechno odnesl a co trpí, dokud to nepochopí. Trpí ještě i potom, co "to" pochopí, protože si nedá obvykle říct po dobrém. Zbavit se  programů z rodičů, vyčistit karmu, nepodlehnout obecným společenským myšlenkám, to jsou nesmírně těžké úkoly pro těla. A těla chtějí lásku, zdraví, štěstí.

Mé osobní zoufalství a životní příkoří mě přivedlo k alternativním technikám. Jak se ukázalo, dělala jsem to miliony let a na různých planetách. Nemusíte mou filosofii právě teď pochopit, můžete ji jednoduše na chvíli přijmout a nepřemýšlet o tom. Nejspíš jsme všichni mimozemšťani, budeme-li zařazovat duši. V terapiích jsem našla jen několik duší, které, jak se zdá, jsou pozemšťani. Nicméně pro tuto inkarnaci jsme tady, na ZEMI, a je nutné Zemi přijmout jako domov. Kdo to neudělá, má velké problémy s identitou, s celým životem, se smyslem života.

Smysl toho všeho je evoluce, evoluce těla, evoluce duše. Víc nevím. Učit se, zvyšovat své vibrace a přibližovat se k bohu. Kdysi jsem si myslela, co všechno už vím a umím!! A bála jsem se, že se budu nudit, co si počnu, až budu všechno vědět. To bylo v dobách, kdy ještě vládlo mé ego. Dnes vím, že se mám ještě tolik co učit, že se nemusím bát!! A já se ráda učím, denně se učím nové věci a hned je zkouším na sobě a brzy na mých klientech. Podstatou je zvyšování vibrací. Čím výše vibruje "bytost", tím vyšší a schopnější je. Vše je živé, i stůl, kámen, cihla, vše je ze stejných prvočísel, rozdíl je v rychlosti kmitu a v životních projevech. Pokud jde o hmotu, kterou vidíme, cítíme, hmatáme, je člověk vibračně nejvýš. Ale cílem je zvýšit vibrace u všeho. Postupem evoluce navibrovat hmotu člověka na úroveň "duše", takže nás nižší vibrační bytosti neuvidí, tak jako dnes mnoho z nás nevidí duše. Jaký je další plán, nevím.

Ale nyní jsme v těle a na Zemi. Miluji Zemi, všechny její dary. Bůh by to přece nestvořil proto, abychom se jen trápili!! Máme smysly, můžeme čichat, vidět, chutnat, dotýkat se.. Stvořil muže a ženu, kteří jsou tak rozdílní a přesto do sebe zapadají, jistě je nestvořil jen proto, aby se mohli dál rozmnožovat. Můžeme se cítit, chutnat, vidět, ale my můžeme zapojením celého těla vnímat ještě více! A zapojením duše a ducha poznat "netušené".

Brání nám v tom strachy, výchova, zklamání, rozum!! V mých praktických výukách učím, že nemáme myslet, ale cítit!! Vnímat. Říkám, ciť to slovo!! Cítit slovo je něco zcela jiného než ho číst nebo slyšet a analyzovat ho rozumem.

Ale ještě se vrátím ke zdánlivě neživým předmětům, shlukům energie. Vše, čemu věnujeme pozornost, ožije. Některé knihy tomu říkají ochočování. Mně se to moc líbí. Takže si ochočím mnoho "věcí", se kterými pracuji, oživím je a ony pak pracují pro mě. Jsme tým, se vzájemnou úctou. Už dávnou nebouchám dveřmi, do ničeho nekopu!! Protože vše je živé a vše vlastně součástí mě s bohem. Mluvím s nádobím, s  různými předměty.

Před deseti? dvanácti lety jsem myslela, že jsem blázen, že bych se měla léčit. Souviselo to i s homeopatií, kterou jsem intenzivně studovala a kde jsou termíny: blud, že slyší hlasy.., blud..že.. Měla jsem samé bludy. Naštěstí než jsem se přihlásila dobrovolně na psychiatrii, objevili se v mém životě lidé, kteří viděli, slyšeli a cítili totéž co já. Tím ovšem nezatracuji homeopatii, naopak, miluji ji, vážím si jí a denně ji používám. Jen se usmívám, když někde čtu o bludech a pocitech..

Náš další seminář zaměřím na vnímání "neživých" shluků energie. Před 16ti lety jsem četla Lobsanga Rampu, školu esoteriky, píše tam, jak se dá z kamene načíst vše, co ten kámen zažil. Byla jsem v Bulharsku. Zvedla jsem kámen  u moře a držela ho a čekala. Cítila jsem, jak běží energie, že tam něco je, něco dávného, dodnes si to pamatuji, ale nepřeložila jsem to. Mé rozhodnutí bylo pevné, jako ve většině případů. ROZHODLA jsem se, že se to naučím. Denně jsem sahala na předměty, především na kameny, neboť mi byly blízké. A čekala, odevzdala se jejich energii. A pak to přišlo! V hlavě obrazy a myšlenky, dnes načtu z jakéhokoliv předmětu jeho minulost nebo informace o majiteli. Když mi to bůh dovolí:-). Soukromí každého je chráněno, všichni jsme v bezpečí před léčiteli a mágy; pokud nám někdo uškodí, vždy to vede k poznání o nás a je to vodítkem, pobídkou, k terapii a práci na sobě.

Úplně u všeho jde o rozhodnutí. Pokud se umíte opravdově rozhodnout, dokážete to!!! Je ovšem velký problém se "opravdově" rozhodnout. V 10 letech jsem se rozhodla, že budu výbornou veterinářkou, ve 28 letech jsem se rozhodla, že budu výbornou léčitelkou a za pár let na to výbornou homeopatičkou. Bohužel, až donedávna jsem se nikdy nerozhodla, že budu výbornou matkou a manželkou. A tak mě jako veterináře, homeopata a léčitele znají v ČR, SR a Polsku, a na úřadech jako 4x rozvedenou.