Jdi na obsah Jdi na menu
 


Rozbor dnů 28. 29. 30. srpna 2015

28. 8. 2015

Rozbor dnů 28. 29. 30. srpna 

MVDr. Simona Mullerová

Korekce textu: Monika Simanovičová 28.8.2015

Ukázky vzdoru , opozice  v těchto dnech  vůči různým lidem .Budeme mít příležitost si zkusit  mít svůj názor  ten , ale nemůže vycházet z opozice  komukoliv, ale z vnitřního přesvědčení   ve kterém je člověku dobře kvůli němu samému.

 

 

Sobota bude zajímavý  den …splnění přání. Pošlete dnes přání do vesmíru magie, žádost.

Den úspěchu , štěstí, odvahy, průlomu, osudu. Zakončení etapy v rámci osudu, neúspěch skoro není možný. Podstatné j si dovolit  úspěch, štěstí, obrat, vítězství. Pocity  méněcennosti , marnosti.. smutku.. msty.. aj. nedovolí vytvořit frekvenci těla a následné spojení s vibracemi  duše ve prospěch úspěchu. Vědomá  vůle člověka  je zásadní , co si vědomě o  sobě myslíte ( nebo o druhých )  , to je otevření nebo zavření dveří.

Vědomá mysl , vědomá vůle může čelit, bojovat, odolávat zvykům negativních postojů a myšlenek . Prosadí se proti návykům. Vědomá vůle , mysl  zlomí, převrátí běh chemie těla, když máme radikální rozhodnutí , víru! chuť měnit! Chuť žít jinak ! Pak za čas překonáme roky návyku  poškozování sebe     ( domova , práce ). První nasazení moudrého VĚDOMÍ je první kok , teprve jim začíná cesta denního sebepřekonávání , které  bude skutečně odměněno podle zásluh! Podle opravdovosti čistého úmyslu v čase určeném podle síly Vaší víry , ochoty, disciplíny, neoblomnosti vrátit se zpět na cestu sebeomezení.

Afirmace : zbavuji se trestu, jsem rezistentní  k trestům , které na mě vysílají druzí kvůli podobnosti mého vzorce s jejich příběhem. (Často odmítáme … milujeme někoho jen proto, že má stejnou čepici jako významný účastník našeho života).Pokud potřebujete zahojit zranění od minulosti současným partnerem, jste na špatné cestě . Nikdy neudělá dost činu, aby zahájil karmické rány po předchozích . Používáte ho  na zahojení  vašich starých ran, místo na rozvoj  nového. Rány se zahojí vystoupením z původního příběhu a dovolení si žít přítomnost jinak!

Nebuďte zbytečně hrdí ,  netrestejte jiného člověka  za chyby  jiných lidí ve vašem životě a za Vaše chyby v minulosti. Váhání na cestě ,  prodlužování průlomu, odkládání  šance jen zpomalí změnu osudu na cestě .  Mé štěstí, strach, sebetrestání  by neměly  vládnout a ukecat Vás k odkladu . Boží načasování je vždy jen 1x za dlouhý čas!!!!

Přetaví  vysuší a stane se truchlící na poklad měšcem….prostorem  k zaplnění.

Pátek, sobota , neděle …. 3 dny překážek, pádu umožňující nám zvednout se na vyšší level, vylézt z příběhu  z hromady námi vtvořených problémů. Náročné dny  na naprosto odlišné zkoušky..      

Pátek vymyslíme problém  sami svou chorobnou myslí , štěstím  a osvojením.  Prozřením ho můžeme vyřešit . V sobotu vznikne problém  v konfrontaci s někým ,  který vyřešíme uvědoměním si  „zrcadla“ a sebehodnoty . V neděli bude problém  se stínovou  vlastností  např. pýchou , leností, kdy nás prostředí  smete našimi zbraněmi dříve používaným egem. Odpad naší dřívější osobnosti se v pátek , sobotu  roztaví a v neděli vyfouká  ven, žumpa se vyprázdní.

Shrnutí - pátek tvoří zdolatelné překážky pro prokázání odvahy ve změně osudu. Mezi 12:00- 13:00 hod. objednávejte  u Boha ….. krom toho od teď posílejte  žádosti Vesmíru Magie…. na sobotu průchod pádem , shořením vede tyto dny pouze nahoru u zarputilých nízkovibračních lidí, ale oklikou.