Jdi na obsah Jdi na menu
 


Energii můžeme teleportovat na jakoukoli vzdálenost, tvrdí fyzici

Energii můžeme teleportovat na jakoukoli vzdálenost, tvrdí fyzici

Převzatý článek

 

http://www.national-geographic.cz/clanky/energii-muzeme-teleportovat-na-jakoukoli-vzdalenost-tvrdi-fyzici.html#.VIJHAAAg

 

Energii můžeme teleportovat na jakoukoli vzdálenost, tvrdí fyzici

Teleportace se experimentálně provádějí na úrovni změny kvantového stavu elementárních částic. V podstatě jde o přenos informace a japonští fyzici hodlají experimentálně ověřit, že na jakoukoli vzdálenost lze přenést i energii.

Energii můžeme teleportovat na jakoukoli vzdálenost, tvrdí fyzici

Postup je založen na existenci zpřažené vazby mezi dvěma částicemi, která existuje bez jakéhokoli zjevného propojení. Změna kvantového stavu jedné ze spřažených částic se bez ohledu na vzdálenost projeví i na druhé částici. 

Tým japonských vědců z univerzity Tohoku pod vedením Masahura Hotty popsal teorii teleportaci energie v novém vydání odborného časopisu Physical Review A. Jsou přesvědčeni, že energii lze přenést na jakoukoli vzdálenost přenosem informace o energetickém stavu. Hotta přišel s teorií teleportování energie již v roce 2008, ale tehdy se uvažovalo o kvantových přenosech jen na velmi krátké vzdálenosti.

Myšlenka kvantové teleportace ovšem prodělala v posledních 20 letech obrovský posun a již se využívá při navrhování kvantových počítačů.

Vše začalo v roce 1993, kdy kvantovou teleportaci popsala skupina vědců vedená Charlesem Bennettem, jako způsob jak přenést úplnou informaci o částici. Při teleportaci částice A do částice C je třeba použít další částici B, která je kvantově provázána s částicí C. Při kontaktu částic A a B se informace z A přenese do B, a díky provázání zároveň také do částice C. Ta se stává identickou s částicí A, jejíž informace byla během teleportování zničena.

První experiment s kvantovou teleportací proběhl roku 1997 na univerzitě v Innsbrucku, kde byly teleportovány fotony ultrafialového světla. V roce 2004 byly poprvé kvantově teleportovány atomy. V roce 2002 byl teleportován laserový paprsek.

Jiná metoda teleportace byla navržena v roce 2007, nevyžaduje kvantové provázání, ale využívá Boseho-Einsteinův kondenzát (BEC), ve kterém jsou částice na nejnižší energetické hladině a mají stejný kvantový stav. Na BEC se pustí teleportovaná hmota, jejíž částice také dosáhnou nejnižší energetické hladiny a nadbytečnou energii vyzáří jako světelný paprsek, obsahující veškerou informaci o teleportovaných částicích. Tento paprsek pak při kontaktu s jiným BEC vytvoří původní teleportovanou hmotu.

V roce 2012 čínští vědci teleportovali shluk asi 100 milionů atomů rubidia o velikosti 1 mm na vzdálenost 150 metrů. V témže roce byly teleportovány fotony na do té doby rekordní vzdálenost 143 km mezi ostrovy La Palma a Tenerife.

(Informace převzaty z Wikipedie)