Jdi na obsah Jdi na menu
 


Faradayova klec , Převykání na nové vzorce

18. 7. 2015

Faradayova klec

Převykání na nové vzorce

Sekce Filozofie

MVDr. Simona Müllerová

Korekce J. Ina Pokoná

Červenec 2015

 

Faradayova klec – téma 17 – napětí, expanze, proud šíření, klec, vyjít z klece znamená smrt. Z člověka je ven nápad, touha, sny na povrchu vydává je ven a tvoří svou vnější síť snů, přání, idei. Nicméně spoutanou, ohraničenou. Uvnitř je prázdnota, sny, touhy , přání , nápady jdou ven, ale ne k cíli. Blokován elektromagnetickým zářízením, tím je sám, je prostředí, tím je 8 (17 = 8). Nápad neprojeven vlastním omezením. Dneska zjistíte, že průchod skrz své omezení neznamenáý smrt. Vaše vlnová délka se změní, průchod far.klecí, pory v auře aj. se změní, najednou projde ven něco a následně dojde k výměně vnitřního a vnějšího prostředí, a prázdnota se zaplní a bude sdílet sebe, sama, druhé.

Text převzatý z webu Faradayova klec je pojem známý již od 19. století. Její princip je založen na tom, že elektrický náboj je soustředěn pouze na povrchu vodiče, nikoli v jeho objemu. Tudíž uvnitř vodiče nepůsobí žádné elektrické pole. Může také blokovat jakékoliv elektromagnetické záření, jestliže tloušťka vodiče je dostatečná a otvory jsou výrazně menší, než vlnová délka záření.

 

Pro lepší pochopení si představme izolovanou dutou kovovou krychli. Do této krychle vložmeelektroskop a na vnější stranu krychle pak přiveďme elektrické napětí. Pohledem na elektroskop zjistíme, že uvnitř krychle nepůsobí žádné elektrostatické pole. Když za stejných podmínek necháme elektroskop vně krychle, bude na něj působit náboj v jakémkoliv směru i vzdálenosti. https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/30/Faraday_cage_-_FISL_14_-_2013-07-03.ogv

Využití

Faradayovy klece se využívá zejména tam, kde je třeba chránit zařízení či osoby před škodlivým elektromagnetickým polem, rádiovými vlnami apod. Pro tyto účely jsou stavěny specializované Faradayovy klece. Faradayovou klecí je do určité míry i automobil. Může proto posádku chránit například před účinky blesku (náboj a tedy i proud je veden karosérií, nikoliv těly posádky). Faradayovou klecí bývá také kovová skříň elektro-akustických přístrojů nebo stínění kabelů.

Příklad s autem

Pokud by uhodil do auta blesk, sjede po vnější straně a nám se nic nestane, pokud se zrovna něčím vodivým nedotýkáme auta nebo pokud se rukou nedotýkáme nějaké kovové části auta.

 

Numerologie

Máme známé kody 16 – 7

Je 1,6 fibonačiho kod, základní stavební kámen všeho na Zemi.

17-8

Faradaiova klec – uzavřen sám ve své kleci a izolován.

26-8

Krutost v karmě, nyní nadměrná citlivost a potíže s rozhodováním

28

Příliš mnoho uměle vytvořených překážek na cestě, programy sebetrestání

22

Největší minutí příležitostí a motání se v kruhu, zpomalení 2 2 kdy než se jedinec rozhodne, je pryč příležitost.

Všechny kody 22, 2 2, nebo 2 nějaké číslo a zase 2 způsobují sevření svého potenciálu magií ženou, pomalostí, vzdorem a přílišným přemíláním. Kdo to ví, že je nositel tohoto kódu, dá si na to pozor, aby se nenechal chytit a zauzlit.

Převykání na nové vzorce

Setrvačnost hmoty udržuje návraty. Návrat by měl být aspoň provázen uvědoměním si přincipu těchto dějů, v nervech těla, zvycích, vlivu prostředí, prostě ať to vypadá stejně, je to jinak. Držte uvědomění, je to jinak, nedovolte sklouznout převykání je těžké, je nutné posílit kvalitní geny na změnu prostředí a nenachytat zase stále pokažené prostředí, aby nás stáhlo. Můžeme změnit prostředí na dobu převykání, poprosit anděly na změnu prostředí.

Prostředí udržuje staré uspořádání, zvyky , i když geny už jsou přeskládané, mírové, uspané. Aktivované kosmickým zářením. Proto nejde šmahem a navždy změnit starý zvyk, ale vytrvejme!!

Vaše Faradayova klec svádí po vás lásku a jiné energie, které se vás nedotknou. Sami jste se izolovali od srdce, od duše, od lidí , od lásky, primárně jste se chtěli izolovat kvůli strachu být v bezpečí a izolovali jste se od všeho.....