Jdi na obsah Jdi na menu
 


Filosofie

Příspěvky

PŘEDURČENÍ ...

20. 5. 2020

PŘEDURČENÍ

13. 3. 2017

MVDr. Simona Müllerová

Korektura: Hana Veškrnová

Předurčení je osud, plán duše a těla daný spolu s karmou a závazky z rodiny duše a těla v předcích, postavení hvězd v okamžiku početí, kdy zraje plán duše a dohody duší před inkarnací a dále pak postavení planet v den porodu.

Duše může porod korigovat stejně jako jmenný kód, když jsou rodiče vnímaví aspoň trošku.

Duše něco musí podle dohod a původních karmických zákonů a závazků. Vzniká plán a dohody. V době těhotenství duše zapisuje do těla programy a modifikuje vyjádření genů. Současně koriguje vliv prostředí, což do nedávna úplně nešlo a tělo a duše byly poškozené nižšími vibracemi, než se čekalo a negativní programy byly posílené. Prostředí vytvářelo frekvenci, magnetické pole aktivovalo geny jinak, než byl původní plán duše. Některé poškození se řeší doteď. Korekce datem narození někdy pomohlo, eventuelně změna jména, aby zrozenec měl větší nástroje k nápravě škod a překonání povinné karmické a osudové zátěže – cesty.

Donedavna se na posledního potomka přenášela nedožitá, nezpracovaná, nepochopená karma předků a příbuzných!!! A samozřejmě útoky z těl a rodin, kam byla duše inkarnovaná. Proto máme tolik zátěže. Tato karma byla před pár roky zrušena. Jenže zápisy z těla nezmizely a především nezmizely následky těch zápisů, čili účast v prožitcích se na lidech nějak podepsala. Proto těla stále žijí programy jim zapsané v době plného zákona karmy, přestože karma v prostoru a čase není. Tyto programy omezují člověka ve vnímání sebe a prostředí podle svého pravého kódu – jméno, datum, mayské znamení, čínská aj. Samozřejmě i tyto kódy byly dané karmickou zátěží a jsou tím ovlivněné, ale v čisté podobě má každé znamení juliánské čínské mayské aj rovnováhu protikladů a člověk může kompenzovat například nedostatek pevné vůle pudem zebezáchovy atd.

Původní předurčení bylo něco odžít, pochopit, napravit za mnohé účastníky rodinné karmy těla a duše. Což dnes, teď, neplatí!!! Jenže už jedeme v té síti!! Osudové body, povinné prožitky jsou sítí dané asi na 40 let života. Jenže v těch 40ti letech si člověk napáchal nepochopením a vlivem větší tíže prostředí karmu tohoto života a ta ztěžuje průchod sítí předurčení a povinných prožitků. Tam, kde je člověk neprobuzený, nechápe smysl všeho a upadá do marnosti, pití, kouření, drog, přejídání, ztráty smyslu života. Ovšem i ten probuzený sotva unese tu tíži, se kterou nikdo nepočítal a sotva utáhne ve zdraví a víře průchod osudovými body, které jsou zatížené jeho roky myšlením a konáním v nevědomí!!!

Je potřeba změnit předurčení dané v početí a porodu. Čili nacítěním se do té doby, do tehdejšího aspektu a vložit tam informaci o budoucnosti 2017… Jaké by bylo mé předurčení v době početí, kdyby duše a duše účastnící se dohod – plánu duší před inkarnací, věděly, co se bude dít? Jak by se to cítilo? Kde by byla změna? Které oblasti by se uvolnily dříve?

Je zbytečné vinit duče, dobu, k ničemu to nevede. Jediná pomoc je vědomí, jak to je, přijetí a zpracovávání denní našeho života a pojetí života. Poprosit o nové předurčení v početí a porodu. Můžeme za kohokoliv, za všechny. S energií pohneme ihned, s tělesnými zvyky hůř, ale uděláme aspoň něco. Uvolníme aspoň programy, které jsou načaté k nápravě škod nebo vylepšení cesty. Každopádně se něco stane i s tělem.

Jak by se chovala moje matka… S kým by měla dítě, kdyby duše věděly, jaké to tady bude už před početím? A v početí? Programy a zvyky dané dlouholetým životem v nějakém podmiňujícím prostředí můžeme proměnit, transformovat, nechat zaniknout denní prací nebo šokem, péčí o tělo, celostní medicínou atd. Trénovat tělo v pocitu, jaké by to bylo, kdyby duše věděla o prostředí v den mého narození? Jak by se změnilo mé předurčení? Jak by se projevila má svobodná volba a tvořní dnes, kdybych neměla programy a zvyky dané původním předurčením. Jak by se odvíjel můj osud, kdybych mohla tvořit za teď a tady bez karmické zátěže v těle?

Naše přítomné tvoření vychází z přítomných znalostí a povahy!! Povaha je ovšem dána dosavadní cestou, takže poškozená, zkreslená. Nejde o ryzí kód jména, data, znamená v jeho podobách, ale je to poškozené, zastřené průchodem v neblahých událostech.

Jaké by bylo mé tvoření, kdyby teď vycházelo z mé ryzí podstaty, povahy a čistoty? Co by se změnilo? Kde by se to cítilo? 

Pracujte s tělem a pozorujte.

 Lehněte si, uvolněte se a odpočívejte, dýchejte, rozložte se na fotony a zkuste vědomí sebe v těch primárních částicích, jednotkách světla a jednotkách lásky. Pomalu nechte své pravé, čisté já se oddělit od dosavadním životem nepřirozeně zatížen. Ciťte jak jedno já, to pravé, světelné, láska, se přesouvá a to druhé, těžší, hrubohmotnější, zůstává za vámi, vedle, někde… Jak se rozdvojujete pomalunku pozorujte kousek po kousku.

Dokud neucítíte úplné oddělení. To, co se oddělí, mějte ráda. Rozlučte se, programy babiček, matky… Vás v neprobuzeném životě. Vše si zaslouží lásku a porozumění, než země pojme tuhle energii k recyklaci, vaše nové světelné já bude houstnout a přiblíží se jednotkami světla a lásky k sobě, až se zhmotní tělo. V takové frekvenci, že to staré poškozené do vás už nemůže.

Hlavně to staré milujte, aby ho vaše láska a odpuštění a porozumění mohlo provést jeho transformací a zakomponováním se do zemského života. Vznikne prázdno, noc a začínáte znovu tvořit. Bez bloků nebo méně, podle toho, jak se to povede.

 Kde je rozdíl moc velký, kde by byl odpad život ohrožující – smrt, pak světelné já vezme z původní hmoty, z původní frekvence nějaké uzemňující prvky. Vybere si, s čím půjde dál

Aktuální videa k danému tématu dnů na YouTube kanálu "Moje Cesta" - klikněte ZDE

 

POVINNÉ PROŽITKY

18. 5. 2019

POVINNÉ PROŽITKY / FILOSOFIE
V RÁMCI INKARNACI Máme POVINNÉ PROŽITKY NEBO POVINNÉ DLOUHIDOBE, TÉMĚŘ CELOŽIVOTNÍ NASTAVENÍ
NAPŘÍKLAD POZICE NEPTUNA VE ZROZENÍ ŘÍKÁ, LŽI, ALKOHOLISMUS.. A DUSE MA NA VÝBĚR, ZDA BUDE ZROZENEC PÍT A. LHÁT, NEBO ZDA TO ZA NĚJ UDĚLÁ NĚKDO JINÝ A ZROZENEC BUDE ALKOHOLISMUS SDÍLET POZICI DÍTĚTE, PARTNERA, KOLEGY AJ
KRÁDEŽ, OBVYKLE KAŽDÝ MUSÍ PROŽÍT UKRÁST NĚCO A BÝT OKRADEN. JE FAJN, KDYŽ SI. TO OD ŽIJETE V MLÁDÍ VE FORMĚ TUŽKY, SVAČINY.. ALE NĚKDY SE. TÉMA PŘENESE DAL..
PŘIJMĚTE UDÁLOST, JSEM OBELHAN, OKRADEN, PODVEDEN JAKO PROŽITEK - PROŽÍVÁNÍ LŽI Z JEDNÉ STRANY A BUĎTE RADI, ZE JE LHANO VÁM NEŽ ABYSTE MUSELI LHÁT VY.. (SAMOZŘEJMĚ MŮŽETE ZVOLIT JINOU VARIANTU, RADĚJI BUDU LHÁT JÁ, NEŽ ABY LHALI MNE)
ČÍM VÍCE ODMITATE STINNOU STRANU, TÍM VÍCE PŘICHÁZÍ. DORÁŽÍ, ABY BYLA PŘIJATA. VE VAS I DRUHYCH.
OD TÉ. DOBY, CO. TROŠKU LZU, LŽOU MOJI BLÍZCÍ MÉNĚ. BOHUZEL LZU ZÁMĚRNĚ A CÍLENĚ, ABYCH JÁ VĚDĚLA, TEĎ. LZES, TEĎ TO ODZIVAS, BEZ VIN A STUDU (ALE NEJDE TO ÚPLNĚ SNADNO)
NESUDTE DRUHÉ, KDYŽ OBČAS LŽOU NEBO PODVEDOU, ŘEKNĚTE SI, KDO VI, KDY JSEM. TO UDĚLALA JÁ.. A RADĚJI ZAPOMNĚLA, KDY JSEM. JÁ ZKEHCILA SVŮJ ČIN STÍNU. KDO VÍ, ZA CO A PROČ ONI TEĎ ODZIVAJI LHANÍ.. PODVODY, KRÁDEŽE..
POSTUPNYM PŘIJETÍM STÍNU STIN SLÁBNE A DOSTÁVÁ SE DO. MÉNĚ VÝZNAMNÝCH ZÓN ŽIVOTA =PRINCIP EVOLUCE A ÚSPĚCHU.
Někdy je stud a strach tak velký, že jedinec nemá v rámci svého těla na výběr a musí lhát. Měl by se ovšem poučit. A pracovat.tematem,co je za lži..

 

PRIMÁRNÍ PŘÍBĚH

20. 4. 2019

PRIMÁRNÍ PŘÍBĚH. DUŠE MÁ PLÁN POVINNÝCH PROŽITKŮ NA ZÁKLADĚ SVÝCH MINULÝCH ŽIVOTŮ A NA ZÁKLADĚ DOBROVOLNÉHO UČENÍ A ODŽÍVÁNÍ ZA MNOŽINU TĚL A DUŠÍ. PODLE TOHO SE STAVÍ GENY A INKARNUJE SE DO PODMÍNEK VE KTERÝCH DOSTANE POŽADOVANÉ VÝZVY, KTERÉ DÍKY SVÉMU GENETICKÉMU POTENCIÁLU ZVLÁDNE. BOHUŽEL DUŠE NEODHADNE ZÁTĚŽ HMOTNÉHO PROSTŘEDÍ KDYŽ JE NAD ZEMÍ. PROTO DOCHÁZÍ K PRVOTNÍMU POŠKOZENÍ TĚLA A NÁSLEDNĚ DUŠE PŘÍLIŠNOU ZÁTĚŽÍ A NEINFORMOVATELNOSTÍ V DĚTSTVÍ. DOJDE K POSÍLENÍ A K OSLABENÍ JEDNOTLIVÝCH GENOVÝCH SKUPIN. OSOBA A DUŠE JSOU DEFORMOVÁNI A ODKLÁNÍ SE OD PLÁNU DUŠE PŘED INKARNACÍ ČILI OD PŘEDURČENÍ. PŮVODNÍ SCÉNÁŘ, MODELOVOU RODINU, VZTAH MATKY A OTCE, VZTAH DÍTĚTE K MATCE A OTCI SE NÁSLEDNĚ OPAKUJE DOKUD NEDOJDE K SEBEREFLEXI A TERAPII. MĚNÍ SE HRÁČI A KULISY, ALE JDE POŘÁD O TOTÉŽ. JÁ HRAJI BUĎ SEBE - DÍTĚ NEBO HRAJI MATKU NEBO SEBE A DRUZÍ MI HRAJÍ JEDNU Z TĚCHTO TŘÍ OSOB. VÝCHODISKO. KDE SE MI TOTO JIŽ STALO, JAKÝ VZTAH MĚLA MOJE MATKA S OTCEM, CO MOJE TĚLO TĚLO POVAŽUJE ZA PRIMÁRNÍ PROSTŘEDÍ (MANŽELSKÝ TROJÚHELNÍK...., ABSENCI MUŽE ..... , CITOVÝ CHLAP .... , MANIPULACI)? JAKO KDO SE NYNÍ CHOVÁM JA? KOHO MI HRAJE MŮJ PARTNER? OCHOTA PODÍVAT SE NA PŘÍTOMNOU SITUACI JINAK A POLOŽENÍ TĚCHTO OTÁZEK SPOUŠTÍ SAMOLÉČENÍ A NÁPRAVU.

 

VLIV FREKVENCE PROSTŘEDÍ

20. 4. 2019

VLIV FREKVENCE PROSTŘEDÍ. JE ČÍM DÁL TÍM VÍCE DŮKAZŮ JAKÝ VLIV MÁ NA NÁS PROSTŘEDÍ. TÍMTO TÉMATEM SE ZABÝVÁ EPIGENETIKA A FENG SHUEJ. PROTO NÁM JDE NĚKTERÉ VĚCI DĚLAT LÉPE NEBO HŮŘE PODLE TOHO KDE A SKÝM ZROVNA JSME. SMUTKY, STUD, VINY MAJÍ NEJNIŽŠÍ FREKVENCI. VZTEK A NENÁVIST JE JIŽ ENERGIE AKCE VEDOUCÍ KE ZMĚNĚ.  VYSOKÉ ENERGIE JSOU ENERGIE ODPUŠTĚNÍ, LÁSKY, RADOSTI, NADĚJE, VÍRY, DŮVĚRY. PŘEMÍLÁNÍ A POCHYBNOSTI JSOU ENERGIE, KTERÉ NÁ VZTAHUJÍ DOLŮ DO ÚZKOSTÍ A STRACHU. SOUČASNĚ EXISTUJÍ ENERGETICKÉ SKUPINY (STEJNÉ A PODOBNÉ FREKVENCE) TŘEBA HŘBITOV, HOSPODA, FOTBALOVÉ HŘIŠTĚ, BUFET, DĚTSKÉ HŘIŠTĚ.... HMOTNÉ ÚZEMÍ MÁ SVŮJ ENERGETICKÝ EGREGOR A SKUPINOVOU DUŠI. SCELA ZÁKONITĚ PODLÉHÁME VLIVU SKUPINOVÉ ENERGIE A EGREGORU A ENERGIÍ MÍSTA. JEDEN PROBUZENÝ ČLOVĚK DOKÁŽE VYLÉČIT NEBO POSUNOUT NA VYŠŠÍ ÚROVEŇ ENERGII MÍSTA, ÚZEMÍ SKUPINY LIDÍ. VYTÍHNOUT ENERGIÍ VÝŠ JE MNOHEM OBTÍŽNĚJŠÍ NEŽ PÁD DO NIŽŠÍCH VIBRACÍ. POKUD JE ČLOVĚK UNAVENÝ NEBO VYSTAVENÝ NĚJAKÉ ZÁTĚŽI SNÁZ PODLEHNE SKUPINOVÝM ENERGIÍM. PŘÍKLAD - OSOBA A PRACUJE NA ZMĚNĚ POSTOJE K OSOBĚ B. DOSAHUJE KROK CO KROK ÚSPĚCHU. PO PRACOVNÍM VYTÍŽENÍ - TĚLO JE UNAVENÉ ZNIČEHO NIC ZAREAGUJE NA OSOBU B SMUTKEM, NENÁVISTÍ, TLAKEM A JINOU NEGATIVNÍ NEBO DŘÍVĚJŠÍ NEŽÁDOUCÍ REAKCÍ. JE TO PROTO, ŽE ÚNAVA SNÍŽILA FREKVENCE OSOBY A A OSOBA A SE STALA PŘÍSTUPNOU KOLEKTIVNÍ ENERGIÍ ZRANĚNÝCH NEBO MANIPULATIVNÍCH OSOB. NÁPRAVA , DĚKUJI ZA  ZVÝŠENÍ POZITIVNÍCH FREKVENCÍ. 30 AŽ 120 VTEŘIN AEROBNÍ CVIČENÍ. ROZTAŽENÍ ÚST DO ÚSMĚVU, VYDRŽET NEJMÉNĚ 30 VTEŘIN. TĚMITO KROKY SE MĚNÍ NEUROHUMORÁLNÍ ŘÍZENÍ TĚLA UVOLNÍ SE HORMONY RADOSTI, OVLIVNÍ VYJÁDŘENÍ JINÝCH GENŮ, ZMĚNÍ SE NAŠE ELEKTROMAGNETICKÉ POLE, ODPOJÍME SE OD NEŽÁDOUCÍHO EGREGORU. MĚNÍME SEBE A PROSTŘEDÍ STIMUL VNÍMÁME JINAK. PŘÍTOMNÁ EMOCE JE NOVOU TVOŘIVOU SILOU PRO PŘÍTOMNOST A BUDOUCNOST. TÍM NEUTRALIZUJEME NEBO DOKONCE POZITIVNĚ NABÍJÍME DŘÍVĚJŠÍ SITUACI POKAŽENOU.

 

MATRIARCHAT / PATRIARCHAT

6. 4. 2019

MATRIARCHAT /PATRIARCHAT
se střídal v naší historii. ŘECKO, vláda muzu, Řím jak kdy, má. Etapu vlády žen, rozhodnutí na ženách, Egypt, příslib muzu poslušnosti ženám.. Aj
DNES POTÍŽE S ROVNIVAHOU MUZU A ŽEN, V JEJICH POSTAVENÍ, ARCHETYPECH, EVOLUČNÍ NASTAVENÍ VZTAHU
(IX 10 = PREDÁTOR, ÚZEMÍ, POSTOJ, VZTAHY, 10. TÓN

VZTAHY, IMPULS KE ZMĚNĚ ,STREDA =MERKUR =BOŽSKÁ ALCHYMIE, REFORMA, 3 =JUPITER = INFO, STESTI, DNES 3.4. 2019 OSUD DNE JE 10 =STESTI, VZLET JAKO ŠANCE

 

VĚDOMÍ / NEVĚDOMÍ

6. 4. 2019

VĚDOMÍ / NEVĚDOMÍ
Terminologii se autoři liší, pro mě je vědomí to, co víme, myslíme, vedome cítíme a pojmenujeme
Nevědomí je podvědomí, autopilot, bloky, potlacene pudy, vytiskl vzorce aj v těle i mimo tělo, vesměs zátěžové, výchovné, potlačujíci
Nadvedomi je pro mě duše, duch, vyšší vedení, čistá intuice, vesměs pozitivní, výchovná, vedoucí..
Vše existuje souběžně a permanentně ovlivňuje (ovládá) výsledek vědomí
Otevřený.. Vědomy.. Člověk toto ví a uvědomuje si, že práce teď je výsledkem těchto vlivu a může zadat vyšší vědomí, Nadvedomi.. O vedení, rozvoj.. O zpracování podvědomí, bloku, autopilota.. Atd..
Čím více máme ROZŠÍŘENÉ VEDOMI, VNÍMÁNÍ, OTEVŘENĚ VEDOMI, VNÍMÁNÍ (termíny z literatury), tím snaz, moudřeji procházíme vyzvami. Což je účel.
Omezené, zavřené vědomí je hodně pod vlivem podvědomí, konzervativní. Příliš pragmaticky, po startu, nizce pudove (pudy patří i. K. Vyššímu vědomí) (půd sebezáchovy, ukradne v přesvědčení, že má málo a potřebuje, právo silnějšího)
NADVEDOMI A PODVĚDOMÍ SPOLU OBVYKLE SOUTĚŽI, NEBO JSOU V PROTIKLADU, staré se chce udržet při životě, podvědomí ví, že nás kdysi před. Něčím chranilo, cche chránit stále, opakované zabránit popálení ohněm, proto stále navozuje paniku z ohně a to i když člověk mrzne. (UDĚLEJTE SI ANALOGII NA COKOLIV. MARNÁ LÁSKA, ZOUFALSTVÍ ZE ZTRATY. NEŽ Zzit toto zoufalství, raději ŽÁDNOU LÁSKU.. ATD..)
AUTOPILOT, HYPOTALAMUS.. náš udržuje ve starých úzkých možnostech
Opakování příběhů, NADVEDOMI CHCE OPAKOVÁNÍ VÉST OK SPIRÁLE S OSVOBOZUJÍCÍM MYŠLENÍM, CITENIM, KONÁNÍM, VYJÍT Z BKUDNEHO KRUHU A UKONČIT TUTO HRU.. začít hrát jiné, které se vyvíjí = princip

 

Budoucnost

3. 11. 2018

 

Povaha

15. 10. 2018

 

VÍRA / SVĚTLO / BŮH

24. 9. 2018

 

DOMNĚNKA /OPAK

26. 7. 2018

 

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19

následující »