Jdi na obsah Jdi na menu
 


Techniky D. Veriščagin – shrnutí kurzu 15.7.2017

17. 7. 2017

Techniky  D. Veriščagin – shrnutí kurzu 15.7.2017

MVDr. Simona Mullerová

Korekce Hana Veškrnová

Červenec 2017

 

 LAdění se na zemi. Ze zěms stoupá vzestupný proud. Čisít čakry a vyhazuje vše, co člověka  na psychické nebo fyzické stránce nebo v auře omezuje. Vědomou účastí v pozorování proudů se čistící schopnost zesiluje. Takže vnímáme jak proud prochází čakrami, spodní čakry energii nasávají, zejména první čakra, srdeční čakra energii transformuje a horní čakry energii posílají ven. Dobíjení probíhá sestupným proudem z nebe, vstupuje dovnitř hlavn 7. čakrou ale i horními třemi, v srdeční čakře se transformuje a vyhází ven spodními. Dychame a pozorujeme čištění a nabíjení. 
Jdeme znova do vzestupného proudu. Vzestupný proud vytváří tzv. standartní stav.
Standartní stav je stav tvořivé blaženosti. jsou to pocity, které každý člověk někdy zažije, pocity, kdy se všechno daří, člověk má radost, odvahu a překážky vnímá jako překonatelné. Standartní sta je další stav energetiky v těle. Vycházíme ze vzpomínek, kdy jsme tuto tvořivou blaženost prožili. Může to bt i vzpomínka 50 let stará, neavdí, je to výchozí stav pro denně zlepšující se naše nastavení v tzv. standartním stavu. Vzestupný proud. Standartní stav. Ciť tu změnu v těle a dovol radosti , aby tě prostupovala a zaplavila. Půjde to, jde to, jsem šťastná a tvořivá. Jaké to je, když jsem tvořivá, když vím, věřím, že všechno zvládnu, že všechno půjde. Jaké to je, když mě prostupuje štěstí. Nadšení, spokojenoost. Mám chuť začít všechny věci a hend jej začínám, už teď je začíám, dělám první kroky! Jde to. Obtíže jsou motivacík rozvoji ebo změně strategie. Když se naplníš standartním stavem, vrátíme se znova k sestupnému proudu a tuto energii dokrmíme a upevníme v těle. Pracujeme s fyzickým tělem i s aurou. Pocity probíhají ve fyzickém těle i auře a velmi důležité je paměťvé éterické tělo, které umožňuje změny, vývoj a nebo naopak udržení původního. 
Vzestupný proud, standartní stav a sestupný proud namíříme na fyzické éterické a aurické tělo vědomě. 
sestupný proud vytváří podporující myšlenky, pocity a události. Přes mozek, auru a magnetické pole vytváří chemismus, magnetismus a energetiku, které nás začnou přitahovat podle zákona rezonance do událostí, které jsou podporující naše nejvyšší dobro. Potom dojde ke zrychlení nebo zdržení různých proesů v realitě tak, aby jedinec napojený na vzestupný a sestupný proud myslel, cítil se a konal správně. Sestupný proud vytváří chapadla jako chobotnicea proniká do prostředí, do lidí, zvířat, předmětů atd a vyhledává podporu pro  rozvoj a úsěhc jednotlivce, který je v proudech. Vyhledá v osobách a v prostředí vhonou energetiku a tyto osoby spojuj s prostředím do podporujících událostí.
Jako terapeutická technika jei použití proudů pro další osoby. Takže myslíme na osobu, se kterou máme sdílet nějaký proces. Nastavíme ji do proudu podle výše uvedené techniky. Může to být klient, partner, dítě, soused, kdokoliv. Protože konáme vždy s čistým úmyslem ve prospěch všech zúčastněných ale především s čistým úmyslem ve prospěch svůj. 
Veriscagin se zabývá technikou ovládání sebe, své energetiky, prostředí tak, aby bylo podporující. Součást prostředí jsou samozřejmě i osoby. V celém evolučním procesu země a vesmíru šlo vždy o nějaké ovládání kromě doby naprosého světla, kdy entity byly plně milující  a žily na jiných principech. PLaneta země ale i celá sluneční soustava je dualitní a poroto tady máme hru na pravdu a lež, lásku a nenávist atd. Tyto aspekty musíme prožívat, je ale o to, aby byly čím dál méně poškozující. V procesu očisty duchovního růstu a čistého úmyslu dochází k tomu, že se překážky přesouvají do méně výrazných oblastí.

 

Téma oteřvřené cesty a přesun překážek do méně významných oblastí je další z technik Veriscagina. Vezmeme téma partnerských nebo fin. problémů. Nějaké roblémy být musí. Já a můj partner. Pracovní nebo osbní. Vyčistíme proudy a požádáme o otevřenou cestu ve vztahu. Naciˇujete, vizualizujete estu může bý tpolní, dálnice apod. Nějak ji vidíte. V proudech se tato cesta mění. V ámci možností vnitřního zraku pozorujete jak se mění. Kdo nevidí a neítí, prostě přijme, že se mění. Pokud vnímáte překžky buď symbolické nebo reálné, zaměříme na ně pozornost třetím okema oslovíme. Překážko, uhni mi z cesty. 
 

Technika spočívá v tom, že z první čakr yz kostrče zvedáme energii po páteři vzhůru jako kundalini, zkonentrujeme enrgii v páté čakře v barvě modré a v 6. čaře v barvě fialové. 6. čakra vysílá paprsek do překážky nebo události , 5. čakra ji podporuje a připojuje se k paprsku. Přichází energie rozkazu, uhni mi z cesty (já Simi častěji používám Děkuji že mi uhneš z cesty, ale pokud jedu přesně podle veriscagina, držím se jeho systému radikálního rozhodnutí a příkazu Uhni mi z cesty). Stejným způsobem se přenáší přání. 
 

Pravé přání. 
Vždy začínáme vzestupný, čakry, standartní stav, sestupný proud, čakry, chobotnice (podporující pocity, události), v tomto stavu vytváříme pravé přání, myslíme na něj. Držíme ho v rukách, navazujeme s ním kontakt, takže své myšlenky a pokud možno i pocity soustředítě na své přání, tkeré si něak vizualizujete. Ptáme se: je toto přání pravé? Je-li přání pravé, to znamená, má všechny předpokaldy se splnit a je v souladu s osudem, s čistým záměrem  a proudy aby se splnilo, pak tot pravé přání vzestupný roud vcucne a zakomponuje do standartního stavu a toto přání se stanesoučástí energetiky a 24 hodin denně pracuje jako přitažlivý nebo dpusdivý magnetismus a vysílač a ovlivňuje prostředí.
Veriscagin je vlemi často napadán pro manipulaci a zashování do osbní svobody. Skutečně ten, kdo ho nepochopil to tak může vnímat. Každý moudrý člověk si uvěodmí, že j eněkým nebo něčím ovládán - strachem, kouřením, politikou, matkou, sousedem. Když skutečně spočinete ve vých pocitech např. k sousedovi, uvědomíte si, že se necítíte svobodně, proože máte trach, že když vyjdete před dům, bdue vás sousedka napadat aže parkujete o 10 cm vedle. Není skutečně snadné se odpoustat od ejího vlivu. Je potřeb asi uvědomit, že sousedka vás ovládá, bere vám kus sobody. Další otázka je, jestli skutečn parkujete správně. NAd ítm se musí zamyslt každý. Téma potraivny, cigaret, kdo ovládá vaše činy? Vaše čistá sobodná vůle a nebo návyková látky, kdo rozhoduje o tom, jestůi si dám další kus, jsem to opravdu já, je mi toto rpsopěšné? Veriscagin učí, jak ovládnout sebe, ovládnout prostředí a získat skutečnou svobodu. tzn. že konáme správně s čistým pmyslem ve svůj prospěha daří se nám na všech frontách. Moudrý člověk skutečně ví, čím vším je vlastně ovládaný a také ví, že to není sovbodná volba kuřáka kouřit, ale vláda jiného lokálního vůdce nebo egregoru nebo golobálního prediktora. Buďto ovládneme situaci a prostředí my nebo ovládne situace a prostředí nás. UVědomte si, že to nejde jinak. jeli prostředí čisté, jsem li v prostředí vědmy, guru, přírody a cítím, jak do mě proudí osvobození a je mi lépe a zdravěji a lehčeji, velmi ráda se nechám tímto prostřeím, osobou ovládnout. Stejnětak v terapii kdy na sůj blok nestačím se nechám ovládnout jiným terapeutem, je to o pocitu, jestli jsem s ním v bezpečí a co se děje s mým tělem a s mou myslí když on, lokální vůdce, na mě působí. 
Máme pravé přání ve své energetice, je naší součástí a potřebujeme toto přání někam přenést, například zvyšování čstého zisku, zlepšení financní je ým pravým přání. Mám svou firmu nebo firmu kde pracuji, mám čistý ymsl v játrech, cítím to, jsem v proudech. Vezmu pramen, svazek shluk mé energie, a představou ho přenesu do své firmy nebo do usálostí. Zvednu z 1. čakry páteří energii do 5. a 6. čakry a vyšlu paprsek do mnou přeneseného shluku energie. Zlepšení finanční situace a pozoruji, jaks e paprsek ve firmě rozrůstá. Je-li ve firmě osoba která škodí a není v soualdu s vývojem prosperity mé firmy, tak ttao osoba odejde, případně se vyvine. Protože máme všichni společnou karmu v rámci prostředí, pak škodič v mém prostředí ovlivňuje můj úsěch ve zdraví,lásce, partnerství, studiu atd. Musím vědět, že lenoch s odporm v učení v mém prostředí je zdrojem, který napadá mou energetiku, tkerý se napojí na moje lohy pro lenost a odmítání vzdělání (máme každý) a já se potom učím hůř. Je tedy lepší tohoto vysílače vyvinout, ovládnout, aby se učil, neo mu dovolit, aby z mého života odešel, nebo vyvinout sebe tak, že budu k jeho působení rezistentní. 
Egregor  je skupina energií, myšlenek pocitů a činů lidí stejně smýšlejících cítítcích konajících a tento egregor se stává v podstatě žioucí jednotkou, která ovládá skupinu lidí na něj napojených. V tomto případě můžeme mít egeregor lenochůa odmítačů učení. Já chci být napoená na síť lidí, kteří se vzdělávají a maj to rádi. Pokud jsem v přítomnosti někoo, kdo je napojený na egregor lenosti, musím použít vou energetiku na překonání jeho vlivu a vlivu celého egregoru. Ztrácím tedy enegeii na neutralizaci vlivu. Proto potřebuji sbe nebo lenocha odpojit od egregoru. Lenoch se stane mým podporujícím prostředím buď tím, že se začne učit a nebo tím, že bude frekvenčně v místě, které mě nijak nepoškozuje. Odpojení od egregoru probíhá tak, že pomyslíme na své čakry. zaktivujete své čakry, naplníte je energií, jste ve své auře, ve svém systému, cítíte, jaks eenergie kumuluje. vnímáte lenocha, škodiče nebo někoho jiného. POtřebujete co nejkratší čas na to, abyste poslali enrgetickou palbu škodiči, čímž ho vyvíjíte na vyšší stupeň a aumožˇmnuete mu novou volbu v přístupu k sobě a k životu, takto vysoká frkvence jako palba změní jeho fkvenční systém, ons e odpojí od egregoru. Jak mu pošlete tu vysokofrekvenční čakrální energii do jeho systému, uzavřete mu auru, takženemá možnost se napojit na egregor a vyvíjí se podle nových možností. Aura se potom otevře a tento člověk se může znova napojit nebo nemusí. Má už svoji volbu do jaké míry bude lenošit nebo kouřit a nebo použije své nové pocity, rozšířenou nabídku, vyšší stupeň frekvence čaker a bude žít jinak. 

 

Egregory jsou ovládány lokálními vůdci nebo globálními prediktory, kteří mají zájem, aby lidé nebyli šťastní a svobodní, aby kupovali zbytečné věci a vytvářeli energie, které potom prediktor nebo egregor použije ke svému růstu. Tím vzniká masa líných stěžovatelů, kteří neprospívají planetě zemi aprostředí. Zahazují odpadky, vajgly, sedí, popíjí, pomlouvají. Tito lidí neprospívají planetě ani vesmíru a jsou starou vývojvovou formou člověka v nízkým vibracích.
Opatrně v posuzování veriscaginových technik, ciťte jeho čistý úmysl a pravou lásku k lidem a opravdovou snahu jim pomoct, osvobodit je a dát jim prožitek pravé svobodné vůle. Většina lidí si plete vzdor, obranu, závislost, za sovbodnou vůli. Toto není sovbodná vůle zdravého těla a duše v přítomném okamžiku, neboť tato volba neprospívá zdraví, lásce a zemi. Veriscagina potřebuejte hluboce pochopit, být skutečnš velmi morální, mít vždy čistý úmysl a potom používáte jeo techniky správně. Pokud chcete dávat druhým svobodu v myšlení a konání v rámci duchovních principů, pak se rozhlédněte kolem sebe. Já kouřit nechci. Dím svobodnou volbu kuřákovi ať kouří, jak cce. Dýchám to a neustále se setkávám se zátžovými odpady jeho cigaret. Dám lháři svobodnou volbu v myšlení akonání aprolhaný zedník mi špantě namíchá omítku, napčtuje si mnohem více a já v rámci svobodné volby tuto práci přijmu protože jsem mu dala volbu toto dělat? 
 

Další forma odpojení od egregoru je, že otyčného na chvíli pdržíte ve svém systému. Situace opět vyžaduje velmi čistý pmysl a naladění se na čistý záměr a správnost. NApříklad. maminka má rakovina. Chceme jí pomoct, udzravit ji, chodí do nemocnice. V nemocnici je uřknut a v síti a egregoru lékařů, témat reakoviny, strachu o život a podobně. Podléhá těmto myšlenkám a nemůže se uzdravit protože jejii ochota žít nepřebije množeství mrtvých strach a názorů lékařů o nízkéém procentu vyléčitelnosti. Abychom mohli mamince pomoct je potřeba, aby měla vyčištěnou kamru. Pokud karmu vičtěšnou nemá, je potřeba na tomzapracovat aspoň tím "prosím o vyčištění karmických závazků mé matky v soulasu s boží vůlí ve prospěch všech zúčastněných". Verics. věří v boha akarmu považuje za zákon příčiny a náladsleku vzniklou tím, že se nza některé myšlenky pocity a činy viníme. Pokud ukradneme peníze naprosto bez vin, je karma mnohem menší, než jsou li tam viny. Samozřejmě i když ukradnu peníze bez vin, něko mi je pak ukradne taky, takže samozřejmě k vyrovnání enrgie dojde, ale nedojde k dlouhodobému zatížení a poškození těla a duše. 
Poprosíme tedy o vyrovnání karmických závazků dané osoby. Máme čistý úmysl, proudy, je mé pravé přání uzdravit, pomoci....? Je li tot pravé přání zaktivujeme čakry, napumpujeme sovji auru a systém, pomylsíme na danou osobu a vytvořím palbu energie, vyhodíme svoji auru přes auru dotyčného člověka a člověka pohltíme do své aury. Je to zátěžový systém a dá se vydržet několik minut. Danou osobu léčíme a vyvíjíme ím nejlepším co je v nás. jEho nová frekvenční hladina znemožní napojení se na egeregor. 

Čištní vnitřních orgánů a zrušení patolgocikýc vazeb mezi orgány.
V sůdledku psychosomatiyk a karmy procházejí témat přes orgány , oslabený orgán získává pomoc od orgánu jiného a vzniká bludný kruh. abychom mohli myslet cítit a kona správně potřebujeme aby orgánovíé systémy fungovaly správně. Veriscaginova technika an auzdravení je vzestupný proud,s andartní stav sestuptný proud, je me pravé přání se uzdravit? Představíme si, že zašpuntujeme auru, zastavíme vstup vz. i ses. proudu jako když jede auto na vnitřní oběh. samoléčivými energiemi se začne přesouvat enrgie mezi orgány a vyhledávají nápravu škod, odpojují se od sebe z patologických vazeb a nastavují fyziologii, fyzicky nebo mentálně vezmeme míčky a míčky projíždíme celé tělo. Na míčky se namotávají vlákna patologické nergie, vytahujeme ji z orgánů a tkání, míčky můžeme průběžně čistit a požívat znova. Podle veriscagina probíhá odšpuntování samovolně píše že obvykle za 2-7 dní. Protože jeho teorie a praxe vnizkala v 80. letech a v čr byla publikována teprve nedávno. já Simi jsem došla k závěru, že odšpuntování může dojít za pár minut. Já dokonce odšpuntuji vědomě, něbotˇjsem ten typ člověka, který nemá čas čekat. proto píšu svůj názor. ver. íše, nechat auru zašpuntovanou a počkat až se sama odšpuntuje což poznáte podle nenadáleho přílivu enrgie a osvobození. Míčková, špuntovací technika pomáhá očistit od psychických a fyzických problémů, neboť všechny fyzi. prblémy odklony od zdraví krásy a fyziologie jsou vždy prvně způsobené poruchou mylšnenky a  pocitu zvenku nebo zevnitř.

 

Uřknití uhranutí a jiné újmy
Ver. používá pojem újma jako skupina energetiky zařazenou nepříklad Detzlerem mezi uřknutí uhranutí prokletí mámení a podobně. Újmy čistí Ver. několik způsoby. jednak běžně vz. a ses proudem, kdy vz. proud vyhazuje jmy do eterického těla a dalších aurickcýh vrstev kde je můžeme vidět nebo cítit a doporučuje je i rukou odebrat. Což je technika pro skušenějšího. Méně zkušeným stačí, ,že se to děje. Další technika zejména na prokletí je, že ve vz . proudu prohledáváme auru čili pocit kolem těl a blízkého rpostředí těla kde něco není v pořádku. Pozorujeme tento shluk energie, kde nám něco nesedí a vz. rpoudem ho posouváme ven směrem ke korunní čakře, otevřemeauru, vyhodíme ho ve, zvýšíme frekvence v proudech, auru zavřeme a doladíme proudy enrgetikou. 
Přísavky jsou enegetické shluky myšlenek druhých, které na vás někdo vysílá, maminka, partner, soused, lokální vůdce, s nečistým pmyslem, egregor, gloální prediktor apod. Prostě si váschytí, nalepí se na vás a profituje z vaší enrgetiky. Silnější entita umí transformovat enrrgeii strachu, depky, lži a podobně, pro svj záměr, vlastně se tím živí. My ale chceme skutečnou pravou svobodu a podporovat zdraví země a vsmíru a všech obývajíích a sdílejících entit. Silné přísavky, keré nejsou odhodit proudem a jsou nalepné na těle nebo na auře odstraňuje Ver. následujíccí techniknou. Vyhledáme přísavku an těle nebo auře. Pomyslíme nebo vyhledáme nějaký rychle pohybující se přdmět, třeba letadlo. Přísavku napojíme na tento rychle pohybující se předmět, nastavíme ssvé proudy, zvýšení frekvence a představa sže tento pohybující předmět přísavku strhne, my zvýšíme enrgetiku v poitivním stupni a přísavka se stává neslučitelnou. Při těchto technikách můžete pocitovat nějakou úlevu. člověk už je natolik vyvinutý, že když si to dovolí, pozná v sobě změnu. Tak jak umíme vnímat teplo, chlad, vítr, dotyk různých materiálů, stačí si v hlavě nstavit, že vnímáme nergetiku. Proto odloučení přísavky nebo vyvrhnutí prokletí je pocititelné. 

 

Čištní vnitřních orgánů a zrušení patolgocikýc vazeb mezi orgány.
V sůdledku psychosomatiyk a karmy procházejí témat přes orgány , oslabený orgán získává pomoc od orgánu jiného a vzniká bludný kruh. abychom mohli myslet cítit a kona správně potřebujeme aby orgánovíé systémy fungovaly správně. Veriscaginova technika an auzdravení je vzestupný proud,s andartní stav sestuptný proud, je me pravé přání se uzdravit? Představíme si, že zašpuntujeme auru, zastavíme vstup vz. i ses. proudu jako když jede auto na vnitřní oběh. samoléčivými energiemi se začne přesouvat enrgie mezi orgány a vyhledávají nápravu škod, odpojují se od sebe z patologických vazeb a nastavují fyziologii, fyzicky nebo mentálně vezmeme míčky a míčky projíždíme celé tělo. Na míčky se namotávají vlákna patologické nergie, vytahujeme ji z orgánů a tkání, míčky můžeme průběžně čistit a požívat znova. Podle veriscagina probíhá odšpuntování samovolně píše že obvykle za 2-7 dní. Protože jeho teorie a praxe vnizkala v 80. letech a v čr byla publikována teprve nedávno. já Simi jsem došla k závěru, že odšpuntování může dojít za pár minut. Já dokonce odšpuntuji vědomě, něbotˇjsem ten typ člověka, který nemá čas čekat. proto píšu svůj názor. ver. íše, nechat auru zašpuntovanou a počkat až se sama odšpuntuje což poznáte podle nenadáleho přílivu enrgie a osvobození. Míčková, špuntovací technika pomáhá očistit od psychických a fyzických problémů, neboť všechny fyzi. prblémy odklony od zdraví krásy a fyziologie jsou vždy prvně způsobené poruchou mylšnenky a  pocitu zvenku nebo zevnitř.

 

 

Světové proudy jsou proudy správných eenrgií vedoucí obyvatele země ale i vesmírných světů ke správnému vývoji k lásce a porozumění. JSteli napojeni na světové proudy, pak se vám daří. Na světové proudy se napojujeme prostřednictvím sestupného proudu a chapadel a laděním při přenášení našich paprsků záměru do situací, obydlí, území a podobně. Je-li náš pmysl čistý a přání je pravé, pak se záměr enrgetika nás a objektu záměru spojí se světovými proudy. jiné techniky léčení tomu říkají shody okolností. Nebo kvantové pole. POtom cítíme rozlišovací schopnost, co dělat kam jít jak vyhonotit situaci. Účelem je, aby námbylo den ode dne lépe, zdravěji, štastněji, láskyplněji, úsěšněji, všeho je dostatek. Až nebudou gloální rediktori manipulovat s masami lidí do smutku, deprese a marnosti, až je prostřenictvím egregorů přestanou směřova tk činsotem které poškozují zemi a to, co k ní patří, pak budeme mít všichni dostatek a budeme tvořit skutečn s čistým pmyslem ve prospěch všech. Důelžité je se seám se sebou zamýšet nad tím, co mi skutečně prospívá, v čím zájmu konám a je li to co práě teď dělám moje skutečná  svoodná vůle. 

 

Světové proudy jsou proudy správných eenrgií vedoucí obyvatele země ale i vesmírných světů ke správnému vývoji k lásce a porozumění. JSteli napojeni na světové proudy, pak se vám daří. Na světové proudy se napojujeme prostřednictvím sestupného proudu a chapadel a laděním při přenášení našich paprsků záměru do situací, obydlí, území a podobně. Je-li náš pmysl čistý a přání je pravé, pak se záměr enrgetika nás a objektu záměru spojí se světovými proudy. jiné techniky léčení tomu říkají shody okolností. Nebo kvantové pole. POtom cítíme rozlišovací schopnost, co dělat kam jít jak vyhonotit situaci. Účelem je, aby námbylo den ode dne lépe, zdravěji, štastněji, láskyplněji, úsěšněji, všeho je dostatek. Až nebudou gloální rediktori manipulovat s masami lidí do smutku, deprese a marnosti, až je prostřenictvím egregorů přestanou směřova tk činsotem které poškozují zemi a to, co k ní patří, pak budeme mít všichni dostatek a budeme tvořit skutečn s čistým pmyslem ve prospěch všech. Důelžité je se seám se sebou zamýšet nad tím, co mi skutečně prospívá, v čím zájmu konám a je li to co práě teď dělám moje skutečná  svoodná vůle. 

 

Globální prediktor je duše nebo mysl vědomé osoby která ovládá masy a proudy s jakým úmyslem a za jakým účelem je variabilní. Lokálí vůdce je určující mysl energetika osoba, která ovládá určitou skupinu. 
Ředitel školy by měl ovládat učitele a učitelé by měli ovládat žáky. Je to hierarchie přirozená a je-li založena na základě úcty lásky a čistého úmyslu, pak je vše v pořádku.
Žák který je nadanýschopný a je SPRÁVNĚ se může během života vypracovat na učitele a stane se lokálním vůdcem jiných žáků a může se stát i ředitelem školy, okonce té samé, kde byl kdysi na posledním stupni. 
Je to naprosto přirozené, kdy v rámci zdravé soutěže, výoje apodobně s emění postavení toho, kde jsme ve větvi ovládáni umístěni. Každý mág á své učitele a své žáky. Proto jsme lokálním vůdcem vždy na nějakém území i kdyby pod námi bylo jen několik psů (někdy je bohužel pes lokální vůdce své rodiny). Každý člověk by mě mít prožitek velet, řídit i podřídit se. Je správné umět se podřídit spravedlivému SPRÁVNÉMU lokálnímu vůdci. V současné době je všechno v neustálé proměně, proto si naplno prožijte být řízení, ovlivňováni eventuálně ovládáni lokálním vůdcem a za čas se pokuste změnit vůdce nebo svou pozici tak, aby vám vždy bylo lehce a abyste cítili, že to je správně. 
Nemá-li pacient dostatek své disciplíny, může být dočasně nejen ovlivňován, ale i přímo ovládán lékařem nebo terapeutem, je-li úmysl čistý ve prospěch všech zúčastněných!!! Tím tělo získá správné návyky, nové procesy, které pak osoba již samostatně rozvíjí a používá. toto je účel. Tam, kde na asvůj blok, zvyk, zlozvyk nestačíme sami, je dovoleno po určitou dobu přijmout pomoc, podporu, řízení a ovlivňování a ovládání někým jiným. Jde pouze o dočasný proces vedoucí k rozvoji, vývoji ovládané, ovlivňované osoby.

Čištní vnitřních orgánů a zrušení patolgocikýc vazeb mezi orgány.
V sůdledku psychosomatiyk a karmy procházejí témat přes orgány , oslabený orgán získává pomoc od orgánu jiného a vzniká bludný kruh. abychom mohli myslet cítit a kona správně potřebujeme aby orgánovíé systémy fungovaly správně. Veriscaginova technika an auzdravení je vzestupný proud,s andartní stav sestuptný proud, je me pravé přání se uzdravit? Představíme si, že zašpuntujeme auru, zastavíme vstup vz. i ses. proudu jako když jede auto na vnitřní oběh. samoléčivými energiemi se začne přesouvat enrgie mezi orgány a vyhledávají nápravu škod, odpojují se od sebe z patologických vazeb a nastavují fyziologii, fyzicky nebo mentálně vezmeme míčky a míčky projíždíme celé tělo. Na míčky se namotávají vlákna patologické nergie, vytahujeme ji z orgánů a tkání, míčky můžeme průběžně čistit a požívat znova. Podle veriscagina probíhá odšpuntování samovolně píše že obvykle za 2-7 dní. Protože jeho teorie a praxe vnizkala v 80. letech a v čr byla publikována teprve nedávno. já Simi jsem došla k závěru, že odšpuntování může dojít za pár minut. Já dokonce odšpuntuji vědomě, něbotˇjsem ten typ člověka, který nemá čas čekat. proto píšu svůj názor. ver. íše, nechat auru zašpuntovanou a počkat až se sama odšpuntuje což poznáte podle nenadáleho přílivu enrgie a osvobození. Míčková, špuntovací technika pomáhá očistit od psychických a fyzických problémů, neboť všechny fyzi. prblémy odklony od zdraví krásy a fyziologie jsou vždy prvně způsobené poruchou mylšnenky a  pocitu zvenku nebo zevnitř.
 


Světové proudy jsou proudy správných eenrgií vedoucí obyvatele země ale i vesmírných světů ke správnému vývoji k lásce a porozumění. JSteli napojeni na světové proudy, pak se vám daří. Na světové proudy se napojujeme prostřednictvím sestupného proudu a chapadel a laděním při přenášení našich paprsků záměru do situací, obydlí, území a podobně. Je-li náš pmysl čistý a přání je pravé, pak se záměr enrgetika nás a objektu záměru spojí se světovými proudy. jiné techniky léčení tomu říkají shody okolností. Nebo kvantové pole. POtom cítíme rozlišovací schopnost, co dělat kam jít jak vyhonotit situaci. Účelem je, aby námbylo den ode dne lépe, zdravěji, štastněji, láskyplněji, úsěšněji, všeho je dostatek. Až nebudou gloální rediktori manipulovat s masami lidí do smutku, deprese a marnosti, až je prostřenictvím egregorů přestanou směřova tk činsotem které poškozují zemi a to, co k ní patří, pak budeme mít všichni dostatek a budeme tvořit skutečn s čistým pmyslem ve prospěch všech. Důelžité je se seám se sebou zamýšet nad tím, co mi skutečně prospívá, v čím zájmu konám a je li to co práě teď dělám moje skutečná  svoodná vůle.