Jdi na obsah Jdi na menu
 


Kurz: leden 2014 Simi a Lucy

Kurz: leden 2014 Simi a Lucy

Vyjádření emocí, spontánnost, autentičnost, pravdivost a sebepřijetí, sebedůvěra, překonání sebe, porozumění sobě

 

Cílem je naučit se:

 • rozpoznávat  a vyjadřovat své emoce bez soudů a aniž bychom zranili druhé
 • poznat, jak se váží emoce k našim potřebám a naučit se je regulovat
 • rozlišovat emoce (zpracovávat a regulovat jako posly přes tělo) a pocity (regulace přes tělo a změnou myšlení)
 • regulovat své emoce i pocity, převzít za ně odpovědnost, a tím i sílu něco změnit
 • přijmout sebe i druhé v jejich celistvosti a pracovat na integraci stínu

 

„Dát najevo své emoce vhodným způsobem není známka slabosti, ale síly.“

 

„Cítit svoje emoce nás dělá úplnými. Vcítit se do emocí druhých nás dělá lidmi.“

 

Pomalí lidé vás učí trpělivosti.
Rozzlobení vás učí vyrovnanosti a klidu.
Urážliví vás učí sebeúctě.
Citově uzavření vás učí bezpodmínečné Lásce.
Neupřímní vás učí poctivosti....
Zatvrzelí vás učí pružnosti.

Vyděšení vás učí odvaze.

A co učíte Vy?

 

Hlavní témata

 

 1. Emoce a pocity– význam, vztah k potřebám, spirituální význam, seberegulace a vyjadřování, bez zraňování druhých, empatie k sobě a druhým

 

 1. Konstruktivní empatická komunikace – bez souzení a nadřazenosti  - dovednost říci NE, pochválit a přijmout pochvalu i bez soudů, vyjádření nespokojenosti /potřeb a žádosti o změnu.

 

 1. Spontánnost  a  autentičnost, stín a projekce, zbavení se odporu, sebepřijetí  - sebeempatie – porozumění sobě samému

 

 1. Být k sobě pravdivý – otázky, které bychom si měli položit – nejdůležitější rozhovory vedeme sami se sebou

 

 1. Sebedůvěra a sebeúcta – způsoby budování, zbavení se pozice oběti, emoce skrytém pod stresem

 

 1. Fokusování – transformační práce s moudrostí těla a zpracování zážitků   a emocí, léčba prvotních zranění

Nade mhu temnot - čistá myšlenky.
Nade zlo zloby - lásky jas.
Nad sílu živlů - vůle člověka.
Nad rachot hromu - pravdy hlas.

 

 1. Emoce a pocity– význam, vztah k potřebám, spirituální význam, seberegulace a vyjadřování, bez zraňování druhých, empatie definice druhým
 1. Význam emocí v našem životě. Proč jsou emoce pro lidi TAK důležité? Vše, co děláme, děláme vlastně pro emoce… abychom se cítili XXX, proto někam chodíme, proto vyděláváme, proto si kupujeme.  Samozřejmě marketing ví. To Bez síly emocí jako je nadšení, vášeň, nic nevznikne, nehneme se, nedojde k akci. Emoce jako touha nebo nespokojenost, láska k někomu nebo něčemu, dokáží v člověku vzbudit obrovskou sílu k činu.

 

 1. Vnitřní a vnější svět, jejich poměr (vnitřní JÁ je mnohem větší, ale my mylně považujeme vnější podněty a události za významnější). Mozek – horní a dolní okruh. Rozdíl mezi pocitem a  emocí. Co je co?  E-movere. Emoce propojené s tělem, výrony hormonů, dráhy v mozku. Pocity jako produkt myšlení. Emoce se NEdělí na negativní a pozitivní, ale na příjemné a nepříjemné. Všechny mají nějakou funkci. Uvíznutí emocí / zamražení a nevyjádření  jako zdraví nebezpečný jev. Nedávat najevo emoce je nepřirozené a nebezpečné  a proč. Zavrhovat emoce je falešné. Budou stejně bydlet v těle a řádit. Odmítáme je, až jsou z nich démoni urvaní ze řetězu. Neumíme je často ani pojmenovat !! A tady se to naučíme…Podnět obrázek - pojmenování emocí - hasič. Bod spojení: záměr doleva nahoru.

 

 1. Darwin.  Emoce - Evoluční výhoda - zkratka.

 

 1. Skládačka 8 základních emocí a jejich funkcí a projevů (aktivita pro všechny).

 

 1. Příklad – HNĚV. Vulkán. Báseň. Produktivní využití a přerámování. Zášť jako uvízlá emoce. Buddhovy citáty k nenávisti a hněvu – házení žhavým kamením.

 

 1. Metafora - emoce jako nápomocný posel. Seznam lidských potřeb a jejich napojení na emoce. Naše primární povinnost naplňovat vlastní potřeby, ne čekat na naplnění z vnějšku.

 

 1. Lidský jazyk míchá emoce, pocity a myšlenky do guláše – co je co? Pocity vs nepocity. Nepříjemné pocity vznikající z napadání, souzení, očekávání, sebetrestání a manipulací – sebe nebo druhých, z nenaplnění potřeb.

 

 1. Spirituální pohled. Proč jsme tady?  Abychom plně prožívali emoce a sebe a směřovali k úplnosti. Emoce v plné míře a rozsahu jde zažívat jen v 3D.

 

 

 1. Tzv. vibrační pohled – jsou nízkovibrační emoce „špatné“? Ne, žádná emoce není  „špatná“, ale problémy nám dělá, když něco začneme soudit a zatlačovat to do stínu. Přijetí všech svých emocí, vytažení ze sklepa a usazení ke stolu. Pocity jako produkt myšlení a transformace pocitů jako je závist na příznivější variantu – obdiv a inspiraci.

 

 1. Křivda, role oběti, dramatický trojúhelník a jak z nich ven. CO cítíte? Buďte s pocitem. Něco ve mně…Průchod pocitem. Neopustit sám sebe. Pocity jsou jen návštěvníci. Děkuji. Cítím, tedy jsem.

 

 

 1. Konstruktivní empatická komunikace – bez souzení a nadřazenosti  - dovednost říci NE, pochválit a přijmout pochvalu i bez soudů, vyjádření nespokojenosti /potřeb a žádosti o změnu.

 

 

 1. Meditace … na seberegulaci …Dech lásky… Já jsem LÁSKA.

 

 1. Empatie – vcítění, rozdíl proti soucitu a lítosti. Čím často nahrazujeme empatii? Napadáním. Empatie a verbalizace…

 

 1. Pro život je důležité naučit se poznávat SVÉ potřeby (jsou nevědomé, takže k nim potřebujeme signalizaci = emoce) + pochopit a respektovat potřeby druhých.

 

 1. Pojmenovávání emocí a pocitů, spojení s potřebou. Cesta 4P. K sobě a k druhým. Převzetí odpovědnosti za své pocity a život.

 

 1. Životní lekce spojené s hranicemi, sebeúctou, sebevyjádřením… typické události v životě k nim náležející, plán duše a prvotní zranění jako scénář a rekvizity pro lekci.

 

 1. Vyjadřování odmítnutí. Žádost o změnu pomocí cesty 4 P. Nešakalit.

 

 1. Spontánnost a  autentičnost, stín a projekce, zbavení se odporu, sebepřijetí  - sebeempatie – porozumění sobě samému
 1. Meditace: být sám sebou  - očista bílé světlo shora + alfa po čakrách, očista od       všeho, co jsou energie jiných. Voda s láskou.

 

 1. Člověk jako bio-psycho-sociální jednotka s transcendentním spirituálním přesahem -  cíl – moci být sám sebou a mít splněné své potřeby včetně zdraví a zachování rodu a společnosti, nevstupovat za hranice druhých a nenechat porušovat hranice své. Dosáhnout propojení a vyššího smyslu.

 

 1. Co nám přinese být sám sebou? A proč vlastně nejsme často sami sebou, když už jsme dospělí?  Výchova, ego a vznik stínu jako potřeba přežít ve společnosti. Nesebepřijetí (chybělo přijetí rodiči – zrady, odmítání, stud - většinou implicitní obsahy). Člověk jako hologram. Jeden z cílů života – dosažení celistvosti a integrace stínu. 

 

 1. Cvičení – jaká/ý jsem? + doplnění stínu a připuštění si. Kresba mé nejméně přijaté emoce. Její zaplavení láskou. K čemu je mi dobrá? Přijetí.

 

 

 

Být k sobě pravdivý…tělo ví, nic před ním neschováte!

 1. Nebezpečí nevyjádření, tabu a jeho dopady

 

 

 1. Sebedůvěra a sebeúcta – způsoby budování, zbavení se pozice oběti, emoce skrytém pod stresem

 

 1. Sebedůvěra a sebeúcta, jejich souvislost. Proč budovat sebeúctu, Cvičení na sebeúctu se zrcátkem. Nejprve se přijmout SE vším, protože -  co jsme nepřijali, nelze rozvíjet. Cvičení – jsem vynikající v... Odložení kritiky, souzení a napadání sebe sama hlasem kritického rodiče.  Cvičení na sebeúctu před spaním.

 

 1. Fokusování – transformační práce s moudrostí těla, pocity a emocemi promítnutými do těla.

 

 

Dodatek k říkání NE.

 

Odmítnutí vyhodnocuje mozek centrem, které je přímo spojeno s centrem bolesti. Byla to logická evoluční ochrana jednotlivce – protože kdo byl odmítnut a vyloučen z lidského rodu, ten často zahynul. Proto jsme si zvykli reagovat na odmítání psychickou bolestí.  Proto vyjadřujeme NE principiálně, ale ohleduplně k pocitům druhých.

 

 

Autentičnost  je pravdivé vyjadřování svých hranic  a mentálních  obsahů. Je nutno ho vždy doplnit o empatický přístup – uvědomit si, co tím způsobujeme ostatním. Proto říkáme principiální NE tématu či žádosti, ale ANO emocím či osobě druhé strany.  Autentičnost vnímá, že je více „pravd“ a žádná není nadřazena.

 

Odmítáme neradi, protože máme (docela oprávněný) strach ze ztráty lásky.

 

„Upřímnost“ bez přemýšlení o dopadu na druhé prostě sděluje vlastní obsah. Je to jednostranné  sdělování bez uvědomění, jak je „naše pravda“ limitovaná a omezená a bez vnímání odlišné perspektivy druhého. 

 

Když vyjadřujeme NE, usilujeme o 2 věci:

 1. Nezranit příliš city druhých, aby nebyly porušeny emoční hranice druhých
 2. Nedávat prostor pro další rozporování a přemlouvání  a manipulace.

 

NE nemusí být zdůvodněno (otevírá prostor pro manipulaci). Mělo by být vyjádřeno ohleduplně.

 

Příklady, jak to je vyjadřovat NEvýhodné:

Nechci! – Ale proč nechceš? / Ty jsi ale hnusný!

Ne! – a proč ne? / Tak si příště trhni, já ti taky nepomůžu.

Nepůjčím, protože jsi zatím všechny auta zatím rozbil, protože ty si ničeho nevážíš... – Já si ale vážím.  Já  si tentokrát vážit budu… / (Uraženost za výčitky.)

 

Jak to dělat jinak:

Ráda bych. Není to možné. Zkus prosím požádat někoho jiného. (náznak řešení)

Lituji. Vím, že je potřebuješ. Kdo jiný by ti je mohl půjčit nebo jak by sis je mohl vydělat? – Nikdo./ Nevím.  (A vy můžete dodat: Hm… rozumím. Teď tě nic nenapadá. Věřím, že to vyřešíš.)