Jdi na obsah Jdi na menu
 


Ke karmické terapii, o nás a o způsobu práce

13. 6. 2012

Ke karmické terapii, o nás a o způsobu práce

Karmická terapie-bloky, prohřešky, které neseme v genetické informaci, v paměti buněk, v podvědomí po našich předcích, po zážitcích z tohoto života a po inkarnacích duše, je zásadní krok k průlomu v řešení překážek tohoto života. Je to můj názor a můj postup. Pozitivní afirmace, zrcadlení, jóga, dýchání čakrami, meditaci aj. jsou velmi důležitými kroky. Chování k sobě a jiným jsou rovněž základním požadavkem. V určité chvíli se ale podlé mých zkušeností možnosti všech technik vyčerpají a člověk stagnuje. Už se mu neulevuje, už se nezlepšuje zdraví  nebo vztahy nebo finance… Je to tím, že někde v karmě je blok.

Tím, jak žijeme a myslíme a co děláme proto, abychom žili v souladu s Vyšší vůlí (Vyšší vedení, Bůh, Láska, Universum, Světlo) si část karmy odžíváme a napravujeme, je to ale velmi zdlouhavý způsob a není potřeba ho provádět mnoho životů. V posledních 4 letech v rámci prudkého zrychlení evoluce na Zemi, je dovoleno odložit karmickou zátěž ve velkém měřítku relativně snadno a rychle. Terapeuti zaměření na karmické odbloky mají speciální výcvik a informace, jak postupovat. Vždy v souladu s Boží Vůlí ve prospěch všech zúčastněných. Základní očistu si může udělat většina lidí sama. Míra úspěchu je daná jejich karmickou zátěží, opravdovostí a procítěním afirmací k tomu používaných, uvědoměním si problému. Léčitelé méně zdatní, začátečníci atd. já jim říkám pěšáci, jsou nesmírně důležití, neboť posunou klienta opět blíž ke Světlu a pomohou. Každá pomoc každé bytosti je velmi důležitá a chvályhodná. Všichni léčitelé provádějí kolektivní práce i individuální zdarma, ale protože léčitelství a odbloky vyžadují mnoho studia, sebezdokonalování, každodenní očišťování, každodenní přípravu na práci a samozřejmě musí nejen přežít, ale žít v pohodě a relaxovat, aby to mohli dělat, musí být práce placená. To, že je léčitelství dar, a měl by být zdarma předáván, nemůže v dnešní době  platit jako dogma. Tak jako fotograf…malíř... má dar, ..spisovatel, hudebník má dar…,všichni máme nějaké dary a žijeme v roce 2012, v konzumní společnosti a oběživo je již tisíce let měřítkem hodnoty, má léčitelství také svou hodnotu.

Zdraví a láska se nedají zaplatit, jejich cena je příliš vysoká, přesto a proto je nutné platit léčitelské práce. Jejich efekt mnohonásobně přesahuje částku, kterou léčiteli dáte, pokud je léčitel morální a skutečně schopný.

Až proniknete do základů karmy a do principu příčiny a následku, pochopíte, proč někdo narazí na léčitele podvodníka. Co zasejeme - v tomto životě nebo v jiném, sklidíme. Pokud podvádíte v práci nebo lásce, můžete snáz narazit na léčitele podvodníka.

Můj tým je tvořen v současné době několika lidmi. Masážní salon Jasmin, thajské masáže, perfektně pomáhají hmotnému tělu přizpůsobit se energetickým odblokům. Masérka a terapeutka a odbornice na Táde svíčky Ingrid Šimková také pomáhá mým klientům. Kineziologie u Lenky Jakubcové je dalším doplněním. Mými spolupracovníky a kontrolory některých prací a mé čistoty jsou Dagmar Peterová (homeopatie, SRT, aj. práce s kyvadlem a psychoterapie), Ina Pokorná (karma, masáže, byliny), Helena Diringerová (vizážista, stylista, fotograf, menší léčitelské práce) a Martin Zyka (reiki, karma).

Každý léčitel se musí čistit a nechat se kontrolovat z více stran, neboť jeho práce je velmi nebezpečná a zatěžující. Není to o tom, že si sedí a točí kyvadlem nebo ťuká na body. Je to vysoce energeticky náročné a při nedostatečné ochraně nebo nevhodném postupu je to i zdravotně zatěžující a nebezpečné. Pokud by léčitel odbrblal klientovi něco, na co klient není připraven, co není v souladu s boží vůlí ve prospěch všech zúčastněných, může mu problém přesunout na jinou část těla nebo psychiky, na jiného člena rodiny, nebo na sebe a svou rodinu. Proto trvám na vícesměrné kontrole  a očišťování. Můj tým se soustavně vzájemně kontroluje.

Pracujeme na úrovni těla, duše a ducha (na úrovni všech těl člověka), v hmotných i nehmotných životech, minulých přítomných a budoucích ve všech předcích, souběžnících a následovnících na všech jejich úrovních s celou rodinnou a osobní karmou.

Dříve se směl zpracovávat jen tento život  konkrétního klienta nebo jeho minulé životy.                        Už několik let je doporučované zpracovávat karmu všech zúčastněných jeho rodinné a osobní karmy na všech jejich tělech, duších a duchu, ve všech jejich životech. Je-li to v souladu s boží vůlí, ve prospěch všech zúčastněných.

Vše z terapie je lékařské tajemství nebo léčitelské tajemství, a pokud zpracovávám karmu někomu, kdo tu není, např. matku přes její dceru, neříkám dceři vše, co najdu. Tento postup je méně účinný, než když daná osoba přijde, ale princip je tentýž, jako když se za někoho modlíte,  aby se uzdravil.. Bůh najde terapeuta, který dané osobě pomůže, buď shodou okolností třeba u lékaře, v práci anebo je dovoleno léčiteli udělat karmické odbloky přes člena rodiny nebo známého. Cestu, jakou určí Bůh k pomoci člověku, neplánujte. On to ví a on to zařídí.

Součástí karmických terapií je ošetření těla masáží, akupresurou, EFT, Táde svíčkou, energetizací v alfa hladinách, kapáním kapek z bylin, popíjením výtažků bylin, používáním homeopatik aj.

Velmi důležité je po terapii pít 2-3l vody denně, aby se rychle vyloučil tkáňový odpad, který nešlo odvibrovat při práci. Případné malé bolesti svalů, hlavy, únavu lze opět zkrátit a snížit pitím čisté vodovodní vody.

Efekt terapií záleží na hloubce problému a spolupráci klienta a jeho vibrační úrovní. Může být okamžitý nebo trvat i dva měsíce. Dva měsíce vždy dobíhají zbylé odbloky a energetická transformace. Jako když rozmícháte tureckou kávu, logr se sesedá. V té době se klientovi vrací pocity, myšlenky, bolesti.. , které byly vědomou a i nevědomou součástí  terapie. Proto není důvod si myslet, že terapie nezabrala, nebo dělat unáhlené závěry o terapeutovi nebo o příteli, který byl hlavním tématem práce. Nechte bolesti… hádky… projít jako odpařování. Úsudek si skutečně udělejte až po dvou měsících. Pokud máte i v době víření nebo tzv. rozstřelu další drobné terapie, mohou tyto drobné terapie pomoci zklidnit nebo naopak prodloužit sesedání.

Nízkovibrační klient je náročný, a proto ho někdy připravujeme homeopatií nebo bylinami, aby vlastní karmická terapie byla rychlá. Stejně tak u velkých zdravotních problémů nebo únavy je potřeba nejprve tělo připravit.

Terapeut pozná, co klient unese, a správný terapeut, napojený na Boha, je zastaven, pokud se přiblíží k místu, která nemá být řešeno (klient není psychicky nebo fyzicky nebo karmicky zralý na tento odblok).

 U mě probíhá příprava na práci s klienty tak, že v okamžiku objednání posílám energetickou přípravu, která může způsobit okamžitou úlevu, výjimečně únavu. Každou neděli večer nebo pondělí ráno si dělám odpuštění se všemi klienty na další týden a každý den si znova dělám odpuštění a žádám o svolení k práci, aby má práce proběhla snadno a rychle v souladu s boží vůlí ve prospěch všech zúčastněných. Každý klient tedy obdrží bezplatně několik ladění od okamžiku objednání . Terapii platí podle náročnosti 1000-1700 Kč za hodinu. A po terapii má opět několik bezplatných ladění. Doladění,  naladění, konzultace mailem, sms… jsou opět v malých částkách placené, platí se po měsíci, po dvou..

Má osobní příprava spočívá v tom, že se každý den několik minut nebo hodin učím nové věci. Několik minut nebo hodin medituji na údržbu a rozvoj mého těla, duše aj mých nehmotných systémů. Každý den cvičím několik minut až hodin, aby moje tělesná schránka měla kondici, protože např.  technika kódu těla je nesmírně fyzicky náročná, ale hlavně si potřebuji udržet zdraví. A samozřejmě se několik minut až hodin čistím od negativních energií a vlivů zvenku (čili i od pacientů).                                          V ordinaci se stávám médiem, které vidí, slyší a cítí poselství a propojuje se se systémy klienta. Můžeme to nazvat channeling, jasnozřivost, jasnoslyšnost atd.                                                                     V mém osobním životě jsem téměř normální žena se svými problémy a karmou, kterou si řeším. Tak, jako elektrikář si ve své rodině snáz opraví dráty, tak i já si umím analyzovat situaci a zahájit nápravná řízení snáz, než většina lidí, přesto i já mám denně karmické zkoušky.                                                                     

Jako potvrzení mé práce na mé rodině a mých klientech je pro mě stav jejich zdraví, lásky, jejich vzhled, psychická podoba, finanční zázemí. Pokud něco z toho nefunguje, je třeba se podívat, jakými programy, myšlenkami, vzorci si klient brzdí vyprázdnění karmické nádoby a přeprogramování. Určité problémy vyřešíme jednorázově  na sezení, jiné se řeší roky, podstatné ale je, aby i během letité práce ( na hmotnosti, na lásce, na práci..) byl vidět efekt v jiných oblastech.

Karmickou terapii dělám zvířatům i lidem. Stejně jako ostatní techniky, které ovládám. Pracuji mailem, sms, aniž bych klienta musela vidět. Fotka práci usnadní. Osobní návštěva je nejúčinnější. Obdobně postupují spolupracovníci v mém týmu.

4.2.2012