Jdi na obsah Jdi na menu
 


Základní princip celostního léčení

1. 4. 2014

Základní princip celostního léčení

MVDr. Simona Müllerová

Korekce; Ina Pokorná

 

 

Celostní medicína je nejstarší medicina na planetě a zahrnuje pohled na člověka, jako na jedinečný neopakovatelný komplex tkání, dějů, a energií.

Energie i hmota žen je si podobnější, energie a hmota mužů tvoří další skupinu. Některé principy fungování v těchto dvou skupinách u těchto dvou živočišných druhů jsou stejné. Některé jsou podobné, některé úplně jiné.

Příklad

Principy dýchání jsou stejné u všech mužů i žen. Principy fungování pohlavní soustavy jsou téměř stejné u všech žen a téměř stejné u všech mužů.

Chování a myšlení je podobné v mnoha podskupinách mužů i žen.

Klasická medicína vychází z toho, co je u všech lidí stejné. A snaží se léky dostat tělo do tabulkových parametrů, do šablon. Celostní medicína se dívá právě na všechny odlišnosti ve vzhledu, myšlení, konání, případně v energetickém systému. Elektrické napětí člověka, prostupnost tkání ke světlu nebo zvuku je v dnešním stupni medicíny měřitelná.

 

Karma je zákon příčiny a následku a podle starých pravidel odžíváme následky svých činů i tisíce let. Kdysi chybně vzniklo, že za jednu chybu se člověk tak viní, že si vytvoří celoživotní nebo mnohoinkarnační tresty. Nový evoluční zákon výrazně se projevující asi 10 let, směřuje ke smazání prohřešků, pokud byly pochopeny a napraveny. Prohřešky jsou smazané, ale vina v lidech často zůstává a proto se trestají stále dokola.

Nová doba umožňuje rozuzlení a vyjít z kruhu. Aby člověk převzal zodpovědnost za své myšlení a konání funguje karma přítomnosti stále a senzibilové vedou lidi k tomu, aby si uvědomili následky svého myšlení a konání. Ti moudřejší to poznají podle pocitu únavy, menší pohody těla, méně zářivého výrazu v obličeji. Duchovnější části obyvatelstva sleduje následky svého chování a myšlení , snaží se vylepšit myšlení a chování tak, aby jim šlo vše lehce, aby se v těle cítili dobře, vypadali zářivě a byli zdraví. Duchovně méně vyvinutá část obyvatelstva přijala vzorec smíření se s bolestí, stářím a únavou, jako běžný projev života. A nechtěji se zamýšlet nad tím, že jejich myšlenky, nebo postoje mohou způsobit úbytek energie, zdraví, nebo překážky ve splnění přání, úkolů.

Již 10 let je dovoleno vyléčit v celé karmě všechny problémy v případě, že si to člověk uvědomí.

Příklad

Pokud lžu, snižuje se můj energetický potenciál a dostávám se do problematických situací a vytvářím si více překážek. Proč lžu? Protože se nepřijímám, protože chci o sobě vytvářet iluzi, abych byl přijatelný podle společenských modelů (hezky vysvětluje D.Choppra ve svých knihách).

Psychosomatika je výchovná cesta, jak zastavit člověka ve směru jeho myšlení a konání, které je neprospěšné.

Pokud člověku nestačí, že si přečte, nebo slyší, jak má myslet a konat v dnešní době, přijde omezení na těle. Pokud by mu léčitel sejmul omezení na těle, aniž by mu vysvětlil důvod, ubližuje nemocnému člověku ještě víc, neboť zabránil zdravotnímu problému být výchovnou cestou. Nemoc je jen činitel ke znova nastolení rovnováhy. V okamžiku, kdy si člověk uvědomí, co je příčinou nemoci – lež, přetvářka, sobectví a jiné , a opravdu to chce změnit, zmizí zdravotní problém i dlouhodobý v neuvěřitelně krátkém čase.

Odejmout člověku nemoc, jako cestu k porozumění sobě, tím, že udělá terapii, aniž by si pacient uvědomil příčinu, přesouvá jeho zdravotní problém do jiné oblasti, případně přebírá

karmu na sebe a svoji rodinu. Je to ochranný proces. Který umožňuje lidem mít zodpovědnost za své myšlení a konání.

Při každém léčení je potřeba vést s pacientem filozofický hovor a pokusit se mu vysvětlit, co je příčinou jeho zdravotního problému.

Podle zákona, že každý problém v sobě nese řešení, a že na každého je naloženo jen to, co unese, není důvod se vymlouvat, že to nechápu, nebo že to nejde (skrytá lenost, neochota měnit se, ego, manipulace apod.)

Utrpení na Planetě Zemi trvalo už opravdu dlouho a lidé zapomínají, kolik krásy a radosti tady máme. Tyto radosti bychom měli vnímat všemi 5 hmotnými smysly a ještě to rozvíjet o mimosmyslové vnímání. TO JE ZÁKONITÝ EVOLUČNÍ PROCES. Ať chcete, nebo ne, evoluce vyvíjí člověka v duchovně hmotnou bytost, kdy prostřednictvím těla obohacujeme duši, prostřednictvím duše obohacujeme tělo, prožitky se stávají multidimenzionální a člověk se připravuje na zdraví, štěstí, lásku a naplnění smyslu sebepoznání. Cesta k dokonalosti vede přes prožitky pozitivního i negativního. Protože bez pocitu bolesti a ztráty nedokážeme docenit naplnění zdraví atd… protože většinu destrukčních a traumatických prožitků máme v rámci evoluce za sebou, je potřeba žít to krásné.

Současná doba naprosto nekompromisně přivodí fyzické onemocnění nebo ztrátu majetku, jakmile člověk uhne z cesty, která ho vede k vyššímu vývojovému stupni pozemšťana.