Jdi na obsah Jdi na menu
 


Meditace

23. 1. 2013

Meditace

Zahrady lorda Maitreyi [výslovnost: majtréji]

 

MVDr. Simona Müllerová – prosinec 2012

Korektura textu: PhDr. Lucie Baronová – 23. prosince 2012

 

 

 

 

Lord Maitreya, Učitel Světa, má několik zahrad, ve kterých se nacházejí části našeho ztraceného já, duše, těla, nebo jiných nevědomých forem. Jeho jméno znamená „milující laskavost“.

Podpůrné látky:

1. Opium (na propojení těla a duše)

2. Hura braziliensis (vyčlenění ze společnosti)

3. Natrium muriaticum (zklamané lásky)

 

Po barvách čaker přejdete do hladin alfa:

 

Červená, oranžová, žlutá, zelená, modrá, fialová, bílá.

Nyní jste hluboko v hladinách alfa, a ve svých myšlenkách se můžete dostat kamkoli na tomto světě a ve vesmíru.

 

Jste v parku. Procházíte se mezi stromy a keři, můžete chvíli spočinout na lavičce. Po chvíli se přiblížíte k mostu, který vede přes řeku. Je to most lorda Maitreyi. Čekáte na jedné straně vodního toku a na druhé straně vidíte lorda Maitreyu.

 

Pokud máte odvahu, můžete vykročit po mostě, nebo lávce lorda Maitreyi. Lord Maitreya může přijít pro vás, nebo vám může jít vstříc. Bude v zahradách vaším společníkem a průvodce. Most můžete přejet i na svém jednorožci.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dostanete se k zahradám lorda Maitreyi. Sesedněte z jednorožce, a začněte procházet zahradami a hledat ztracené části svého já. Možná je to ztracená část vaší

duše, možná ztracená část vašeho pravého já, možná část těla. Buďte připraveni tyto části s láskou přijmout nazpět.

 

Představujete si, jak procházíte zahradou mezi stromy a keři.

Jejich kořeny čerpají sílu Země a také jí odevzdávají všechen pro ně již nepotřebný odpad. Zastavte se a buďte chvilku jako ony.

Váš středový paprsek je jako kmen, a vaše vlasy a myšlenky směřují jako větve do nebe a k Bohu.

Pomyslnými kořeny se napojujete na síť Země a pročišťujete svoje tělo.

S výdechem odevzdáváte vše, co k už k vám nepatří, a s nádechem do vašeho těla proudí síla Země.

Cítíte hluboké spojení se zemí i nebem, zbavujete se tíže a všech zátěží. S výdechem odchází tíha práce, všech vašich starostí a povinností.

Snadno a lehce odchází z vašeho těla do Země i veškeré jedy a metabolická zátěž. Země je přijímá, čistí a využívá pro jiné účely a jiná stvoření.

Cítíte se očištění, svobodní, lehcí a propojení se Zemí i nebem.

 

Rozhlížíte se. Vedle vás stojí zářivý laskavý anděl.

Je to archanděl Raguel, který vás přichází podpořit.

Jeho pohled vám říká, že vás miluje a že vám pomůže ve vašem hledání.

Vy jej nyní žádáte o harmonizaci a propojení těla, duše, ducha a všech vašich aurických vrstev.

Archanděl Raguel pozvedá obě ruce a vy víte, že nyní to s jeho pomocí snadno zvládnete.

 

Z úst vám snadno plynou slova odpuštění:

Já tělo, odpouštím své mé duši, já duše odpouštím svému tělu.

Já, na všech svých vědomých a nevědomých úrovních , na všech svých hmotných a nehmotných formách bytí odpouštím všem tělům a duším ve všech svých životech, minulých, přítomných a budoucích.

Dovoluji si žít v harmonii, lásce, úctě a respektu se všemi svými systémy, i se všemi systémy všech obyvatelů planety Země.

 

Uprostřed svého těla cítíte hřejivé teplo a mír.

 

Usedáte na lavičku v zahradě. Spočinete slastně v tomto okamžiku, kdy vaše duše zcela přijímá vaše tělo a tělo zcela přijímá duši. Vaše duše chápe následky vašeho dosavadního postupu. Vše je nyní odpuštěno - váš život, duše a tělo, všechna chybná vyhodnocení. Vaše duše je nyní celistvá a propojená s tělem.

 

Díváte se dolů ke svým nohám. U nich leží ještě hromádka odpadu vaší minulosti, který již nepotřebujete. Ukládáte jej do země v zahradě lorda Maitreyi, vaše ruce snadno rozhrnují hlínu, jáma se prohlubuje. Nyní je bezpečné do ní vložit veškerý odpad minulosti. Zasypáváte jej hlínou, hrst po hrsti, a hlína se na povrchu hladce zarovnává a zarůstá před vašima očima travou…

Vstáváte, cítíte se opět lehčí a čistší. Vnímáte hluboké propojení s rostlinami v zahradě a na celé Zemi.

 

Odpočíváte chvilku na lavičce. Před vámi leží vchod do druhé zahrady lorda Maitreyi. Lord Maitreya je vám stále průvodcem. Vcházíte do ní hledat část svého ztraceného já…

Je tam, opuštěná, zanedbaná…omluvte se jí, že jste ji některých fázích života nepovažovali za dost důležitou.

Vezměte ji do dlaní a přijměte ji plně do sebe. Tady a teď. Úplná integrace, úplné splynutí.

 

Nyní jdeme do další zahrady.

Hledáte další své části.

 

Nacházíte je snadno, vkládáte a integrujete je zpět do svého já.

Rušíte veškeré sliby, přísahy a závazky, které jste kdy komu dali a kterými jste se omezili a vzdali se tak částí svého já.

 

Spočiňte v tomto momentu, uvědomujete si a prociťujete nalezenou část svého já, která vám právem náleží. Přijměte ji a přivítejte ji, je vaše a patří již neoddělitelně k vám.

 

Poslouchejte tlukot svého srdce. Cítíte se nyní velmi dobře a celistvě.

Je čas vydat se nazpět. Opřete se o lorda Maitreyu a vydejte se beze spěchu zahradami nazpět. Vedete svého jednorožce. A procházíte po svých stopách jednotlivými zahradami.

 

Zastavujete se u lavičky těsně před mostem. Zde naposledy spočinete a vodě odevzdáte vše, co cítíte, že ještě zbylo z toho, co již nepotřebujete a co k vám nepatří. Voda to přijímá a odnáší.

 

Loučíte se s lordem Maitreyou. Děkujete mu. Opouštíte zahrady. Otáčíte se a přecházíte po mostě v doprovodu svého jednorožce.

 

Nyní je čas na odpočinek v parku za řekou…spočinete na lavičce. Cítíte vděk, klid a sjednocení.

 

Po barvách duhy se vracíte zpět: bílá, fialová, modrá, zelená, žlutá, oranžová, červená..jste zpátky.